Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 YongPal 
  Cầm Sư 
 128 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 111,003 
 0 
2
 KaKa 
  Cầm Sư 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 58,418 
 0 
3
 Ji0n 
  Cầm Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 97,956 
 0 
4
 Nutusy 
  Cầm Sư 
 116 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 58,120 
 0 
5
 Padpad 
  Cầm Sư 
 115 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 30,232 
 0 
6
 Seiya 
  Cầm Sư 
 114 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 15,850 
 0 
7
 BeLen4 
  Cầm Sư 
 113 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 15,955 
 0 
8
 Suri 
  Cầm Sư 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,725 
 0 
9
 Tokuda 
  Cầm Sư 
 106 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 19,115 
 0 
10
 Sara 
  Cầm Sư 
 106 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 10,635 
 0 
11
 AlphaB 
  Cầm Sư 
 106 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 5 
 29,250 
 0 
12
 LamThienHoa 
  Cầm Sư 
 106 
  
 Chính phái 
 5 
 13,600 
 0 
13
 PhoenixSlayer 
  Cầm Sư 
 105 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 10,960 
 0 
14
 Minn 
  Cầm Sư 
 104 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 19,190 
 0 
15
 NhatAmXuatKich 
  Cầm Sư 
 102 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 17,085 
 0 
16
 GoldFive 
  Cầm Sư 
 101 
  
 Chính phái 
 5 
 13,625 
 0 
17
 LangTuDaTinh 
  Cầm Sư 
 101 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 5 
 11,345 
 0 
18
 Artemis 
  Cầm Sư 
 96 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 4 
 4,965 
 0 
19
 YudLee 
  Cầm Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 15,600 
 0 
20
 xGundx 
  Cầm Sư 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 4,315 
 0 
21
 2soai2 
  Cầm Sư 
 89 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 4 
 2,835 
 0 
22
 Kisu 
  Cầm Sư 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 6,950 
 0 
23
 PeMan 
  Cầm Sư 
 82 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 1,115 
 0 
24
 NaNa 
  Cầm Sư 
 81 
  
 Chính phái 
 4 
 2,375 
 0 
25
 Kizu 
  Cầm Sư 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 6,190 
 0