Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 DangNguyen07 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 28,225 
 0 
2
 MotThoiDeNho 
  Hàn Bảo Quân 
 119 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 26,030 
 0 
3
 ImDead 
  Hàn Bảo Quân 
 114 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 46,150 
 0 
4
 HanPhiQuang 
  Hàn Bảo Quân 
 111 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 35,754 
 0 
5
 Kokomi 
  Hàn Bảo Quân 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 21,570 
 0 
6
 NoWay 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 10,300 
 0 
7
 ThocXuyenTim 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 20,355 
 0 
8
 Minato 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 5 
 43,247 
 0 
9
 QuanBao 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 5 
 18,970 
 0 
10
 QuanRoBen 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 15,655 
 0 
11
 Naruto 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 5 
 27,604 
 0 
12
 HanBaoQuan 
  Hàn Bảo Quân 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 21,640 
 0 
13
 Kushina 
  Hàn Bảo Quân 
 107 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 5 
 18,100 
 0 
14
 ThienDiaHoi 
  Hàn Bảo Quân 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 23,644 
 0 
15
 keomaxlv 
  Hàn Bảo Quân 
 106 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 11,450 
 0 
16
 keomaxlvvv 
  Hàn Bảo Quân 
 106 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 10,655 
 0 
17
 BadRay 
  Hàn Bảo Quân 
 106 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 17,735 
 0 
18
 HanBaoWan 
  Hàn Bảo Quân 
 105 
 STCFamily  
 Tà phái 
 5 
 16,005 
 0 
19
 KillerPak 
  Hàn Bảo Quân 
 105 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 17,785 
 0 
20
 JinBita 
  Hàn Bảo Quân 
 104 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 5 
 9,730 
 0 
21
 Jupi 
  Hàn Bảo Quân 
 104 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 5 
 4,465 
 0 
22
 HITKEO3 
  Hàn Bảo Quân 
 103 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 6,505 
 0 
23
 6SungRang 
  Hàn Bảo Quân 
 102 
  
 Tà phái 
 5 
 13,260 
 0 
24
 Quackers 
  Hàn Bảo Quân 
 102 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 5 
 16,445 
 0 
25
 PhoBo 
  Hàn Bảo Quân 
 102 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 24,395 
 0