Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 suzuki 
  Đàm Hoa Liên 
 122 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 113,213 
 0 
2
 SuZy 
  Đàm Hoa Liên 
 121 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 123,269 
 0 
3
 VaultBoy 
  Đàm Hoa Liên 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 57,835 
 0 
4
 XuXu 
  Đàm Hoa Liên 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 71,445 
 0 
5
 Elwin 
  Đàm Hoa Liên 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 19,110 
 0 
6
 GietHet113 
  Đàm Hoa Liên 
 109 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 17,520 
 0 
7
 HoPhachThien 
  Đàm Hoa Liên 
 109 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 5 
 21,900 
 0 
8
 MaiHoaLien 
  Đàm Hoa Liên 
 107 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 13,240 
 0 
9
 xTea 
  Đàm Hoa Liên 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 17,335 
 0 
10
 SiVoul 
  Đàm Hoa Liên 
 105 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 28,155 
 0 
11
 Kum93 
  Đàm Hoa Liên 
 98 
  
 Tà phái 
 4 
 7,460 
 0 
12
 Tedd 
  Đàm Hoa Liên 
 98 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 4 
 23,544 
 0 
13
 Rubby1 
  Đàm Hoa Liên 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 15,985 
 0 
14
 AnLeDinh 
  Đàm Hoa Liên 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 7,790 
 0 
15
 zRosez 
  Đàm Hoa Liên 
 91 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 4 
 7,225 
 0 
16
 Bin3 
  Đàm Hoa Liên 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 7,250 
 0 
17
 Bin4 
  Đàm Hoa Liên 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 6,845 
 0 
18
 AnnAtrAn 
  Đàm Hoa Liên 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 3,915 
 0 
19
 DTDHL1 
  Đàm Hoa Liên 
 80 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 4 
 6,385 
 0 
20
 ThanLongDHL 
  Đàm Hoa Liên 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 2,460 
 0 
21
 AcMa 
  Đàm Hoa Liên 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 2,220 
 0 
22
 HuongEm 
  Đàm Hoa Liên 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 1,750 
 0 
23
 MoonLord 
  Đàm Hoa Liên 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 1,885 
 0 
24
 HoaLienDam 
  Đàm Hoa Liên 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 2,285 
 0 
25
 Soup 
  Đàm Hoa Liên 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 660 
 0