Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 BenDepTrai 
  Thích Khách 
 153 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 536,935 
 0 
2
 DamSML 
  Quyền Sư 
 152 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 377,497 
 0 
3
 VaultBoy 
  Đàm Hoa Liên 
 151 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 277,403 
 0 
4
 Zara 
  Kiếm Khách 
 151 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 10 
 461,716 
 0 
5
 zTuAnh 
  Thần Nữ 
 150 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 10 
 183,854 
 0 
6
 UyenXynh 
  Thần Nữ 
 149 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 67,785 
 0 
7
 ArcZ 
  Tử Hào 
 149 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 63,155 
 0 
8
 DeRoiXem 
  Tử Hào 
 149 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 35,635 
 0 
9
 NhocTraiBao 
  Đại Phu 
 149 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 43,082 
 0 
10
 Naul 
  Thích Khách 
 148 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 282,899 
 0 
11
 Rose 
  Cung Thủ 
 147 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 377,140 
 0 
12
 Yeuboongs 
  Kiếm Khách 
 147 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 9 
 477,480 
 0 
13
 ImPew 
  Đao Khách 
 147 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 241,215 
 0 
14
 Meokaka 
  Thích Khách 
 147 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 9 
 455,020 
 0 
15
 TeamViewer 
  Cung Thủ 
 145 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 269,887 
 0 
16
 XinhXinh 
  Thần Nữ 
 145 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 9 
 57,410 
 0 
17
 YongPal 
  Cầm Sư 
 145 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 234,213 
 0 
18
 zKimBum 
  Tử Hào 
 145 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 268,688 
 0 
19
 TruongPro4 
  Thần Nữ 
 145 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 9 
 67,965 
 0 
20
 Jennie 
  Thích Khách 
 145 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 9 
 209,578 
 0 
21
 TieuSuNuong 
  Cung Thủ 
 144 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 221,763 
 0 
22
 Beccccc 
  Tử Hào 
 144 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 9 
 289,996 
 0 
23
 TruongPro1 
  Tử Hào 
 144 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 9 
 46,753 
 0 
24
 TruongPro2 
  Thần Nữ 
 144 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 9 
 59,265 
 0 
25
 LucTuyetKy 
  Thần Nữ 
 144 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 9 
 225,658 
 0