Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
251
 MuaHoang 
  Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 46,725 
 0 
252
 BeMua 
  Đại Phu 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 46,850 
 0 
253
 TamTy 
  Đại Phu 
 120 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 34,665 
 0 
254
 MrTDZ05 
  Đao Khách 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 36,110 
 0 
255
 Liberty 
  Thần Nữ 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 46,750 
 0 
256
 MrBlade 
  Đao Khách 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 46,865 
 0 
257
 ThanhTinh6 
  Đao Khách 
 119 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 31,765 
 0 
258
 ThieuGiaPK 
  Quyền Sư 
 119 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 6 
 152,600 
 0 
259
 TranDiep 
  Tử Hào 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 92,001 
 0 
260
 Minato 
  Hàn Bảo Quân 
 119 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 127,677 
 0 
261
 PeMan90 
  Đại Phu 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 40,070 
 0 
262
 Real 
  Đao Khách 
 119 
  
 Tà phái 
 6 
 36,435 
 0 
263
 DaoTa02 
  Đao Khách 
 119 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 6 
 115,474 
 0 
264
 Kamex 
  Đao Khách 
 119 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 31,805 
 0 
265
 QuyNguyen 
  Tử Hào 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 46,470 
 0 
266
 Wolverine 
  Đao Khách 
 119 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 36,575 
 0 
267
 TruongQuanBao 
  Hàn Bảo Quân 
 119 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 6 
 142,505 
 0 
268
 Neji 
  Đao Khách 
 119 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 50,645 
 0 
269
 MissYou 
  Cung Thủ 
 119 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 6 
 228,105 
 0 
270
 Fram02 
  Đao Khách 
 119 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 37,435 
 0 
271
 Hinata 
  Đại Phu 
 119 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 40,945 
 0 
272
 bedao 
  Đao Khách 
 119 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 30,690 
 0 
273
 Libertas 
  Thần Nữ 
 119 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 47,125 
 0 
274
 BunRieu 
  Thích Khách 
 119 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 63,460 
 0 
275
 Tamz 
  Cung Thủ 
 119 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 51,560 
 0