Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
26
 Beccccc 
  Tử Hào 
 124 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 7 
 102,444 
 0 
27
 Momo 
  Đại Phu 
 124 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 42,530 
 0 
28
 DamSML 
  Quyền Sư 
 124 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 90,342 
 0 
29
 AnNhien2801 
  Đao Khách 
 123 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 78,498 
 0 
30
 zTuAnh 
  Thần Nữ 
 123 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 79,637 
 0 
31
 Yeuboongs 
  Kiếm Khách 
 123 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 75,731 
 0 
32
 KiemVuong 
  Kiếm Khách 
 122 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 119,517 
 0 
33
 ArcZ 
  Tử Hào 
 122 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 53,130 
 0 
34
 suzuki 
  Đàm Hoa Liên 
 122 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 113,203 
 0 
35
 DeRoiXem 
  Tử Hào 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 19,325 
 0 
36
 Sting 
  Cung Thủ 
 121 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 144,166 
 0 
37
 DangNguyen07 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 28,215 
 0 
38
 SuZy 
  Đàm Hoa Liên 
 121 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 123,254 
 0 
39
 VaultBoy 
  Đàm Hoa Liên 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 57,820 
 0 
40
 UyenXynh 
  Thần Nữ 
 121 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 52,030 
 0 
41
 KaKa 
  Cầm Sư 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 58,408 
 0 
42
 NhocTraiBao 
  Đại Phu 
 120 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 24,337 
 0 
43
 oOoTiaSetoOo 
  Thích Khách 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 26,120 
 0 
44
 NhuY28 
  Đại Phu 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 24,660 
 0 
45
 Tuhaozz 
  Tử Hào 
 120 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 35,101 
 0 
46
 MeGuRi 
  Thần Nữ 
 120 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 93,734 
 0 
47
 MotThoiDeNho 
  Hàn Bảo Quân 
 119 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 26,020 
 0 
48
 Ji0n 
  Cầm Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 97,946 
 0 
49
 1Dam 
  Quyền Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 49,414 
 0 
50
 NickNeeeee 
  Quyền Sư 
 119 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 93,489 
 0