Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
476
 KumHG 
  Hàn Bảo Quân 
 110 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 27,705 
 0 
477
 zNevermorezz 
  Đao Khách 
 110 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 6 
 20,510 
 0 
478
 M104 
  Đao Khách 
 110 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 21,005 
 0 
479
 aFunny 
  Tử Hào 
 110 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 6 
 21,400 
 0 
480
 myNu 
  Thần Nữ 
 110 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 35,470 
 0 
481
 NamRoin 
  Tử Hào 
 110 
 LuongSonBac  
 Tà phái 
 6 
 22,385 
 0 
482
 zNancyz 
  Đại Phu 
 110 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 6 
 22,335 
 0 
483
 zRosez 
  Đàm Hoa Liên 
 110 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 6 
 21,400 
 0 
484
 TuHao1 
  Tử Hào 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 23,440 
 0 
485
 NgocNu 
  Thần Nữ 
 110 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 10,850 
 0 
486
 DaoThaiLan 
  Đao Khách 
 110 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,920 
 0 
487
 XinhGai 
  Đại Phu 
 110 
  
 Chính phái 
 6 
 30,125 
 0 
488
 ShadyRobin 
  Kiếm Khách 
 110 
 TheKingGroup  
 Tà phái 
 6 
 34,420 
 0 
489
 HuyenMy10 
  Đại Phu 
 110 
 HMFamily  
 Tà phái 
 6 
 28,125 
 0 
490
 Gundxxx 
  Thần Nữ 
 110 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 19,980 
 0 
491
 Kira 
  Đao Khách 
 110 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 6 
 28,340 
 0 
492
 ThanhNhan 
  Đao Khách 
 109 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 25,370 
 0 
493
 DungGundx 
  Tử Hào 
 109 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 20,270 
 0 
494
 LamThienHoa 
  Cầm Sư 
 109 
  
 Chính phái 
 5 
 25,230 
 0 
495
 DaiTruongPhu 
  Tử Hào 
 109 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 27,270 
 0 
496
 BANHGAO 
  Quyền Sư 
 109 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 5 
 58,883 
 0 
497
 BImsinhXH 
  Quyền Sư 
 109 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 5 
 21,515 
 0 
498
 Weed 
  Hàn Bảo Quân 
 109 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 5 
 32,185 
 0 
499
 Kiza 
  Đao Khách 
 109 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 5 
 28,335 
 0 
500
 Kimy 
  Đao Khách 
 109 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 5 
 21,145 
 0