Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
51
 SuSu 
  Cung Thủ 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 123,130 
 0 
52
 AThena 
  Thần Nữ 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 55,461 
 0 
53
 satria 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 74,730 
 0 
54
 XuXu 
  Đàm Hoa Liên 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 71,430 
 0 
55
 PowerBank 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 73,100 
 0 
56
 BeBe 
  Đao Khách 
 118 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 59,435 
 0 
57
 River 
  Thích Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 78,007 
 0 
58
 FuFu 
  Đại Phu 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 27,395 
 0 
59
 TieuMy 
  Kiếm Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 65,435 
 0 
60
 DocCoCauBai 
  Thích Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 168,516 
 0 
61
 LangBam 
  Đại Phu 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 80,510 
 0 
62
 TyNgo 
  Đao Khách 
 117 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 54,770 
 0 
63
 LinhMieu 
  Thích Khách 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 92,731 
 0 
64
 ThichChocCho 
  Đao Khách 
 116 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 39,432 
 0 
65
 N317 
  Tử Hào 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 78,619 
 0 
66
 Larue 
  Đao Khách 
 116 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 14,250 
 0 
67
 AngelaBaby 
  Kiếm Khách 
 116 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 99,918 
 0 
68
 Nutusy 
  Cầm Sư 
 116 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 58,115 
 0 
69
 Y146 
  Thần Nữ 
 116 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 64,975 
 0 
70
 EmMong 
  Đao Khách 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 32,021 
 0 
71
 BoKinhVan 
  Tử Hào 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 24,900 
 0 
72
 BeLen3 
  Diệu Yến 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 91,791 
 0 
73
 DangNguyen 
  Tử Hào 
 115 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 19,610 
 0 
74
 MuoiTieu 
  Thích Khách 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 25,318 
 0 
75
 S1000RR 
  Diệu Yến 
 115 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 36,295 
 0