Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 ThitKho 
  Tử Hào 
 135 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 8 
 113,930 
 0 
102
 Larue 
  Đao Khách 
 135 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 8 
 53,065 
 0 
103
 Shizuka 
  Thần Nữ 
 135 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 8 
 90,835 
 0 
104
 DevinPierre 
  Đại Phu 
 135 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 55,110 
 0 
105
 Xong 
  Đao Khách 
 135 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 48,575 
 0 
106
 ErnaOhara 
  Đao Khách 
 135 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 118,410 
 0 
107
 Diablo 
  Tử Hào 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 118,260 
 0 
108
 Sara 
  Cầm Sư 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 7,735 
 0 
109
 Nevada 
  Tử Hào 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 117,835 
 0 
110
 Sephera 
  Diệu Yến 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 5,880 
 0 
111
 Hannahowo 
  Diệu Yến 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 118,820 
 0 
112
 AQUAFINA 
  Tử Hào 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 83,375 
 0 
113
 Ji0n 
  Cầm Sư 
 134 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 165,606 
 0 
114
 JinNobii 
  Kiếm Khách 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 64,375 
 0 
115
 BanTimEmNe 
  Diệu Yến 
 134 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 66,580 
 0 
116
 BichDao 
  Đao Khách 
 133 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 59,875 
 0 
117
 Sting 
  Cung Thủ 
 133 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 8 
 215,302 
 0 
118
 satria 
  Đao Khách 
 133 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 157,260 
 0 
119
 YTaPheDa 
  Đại Phu 
 133 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 63,810 
 0 
120
 MaDaoTaiThe 
  Đao Khách 
 133 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 8 
 124,150 
 0 
121
 13h00 
  Tử Hào 
 133 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 81,610 
 0 
122
 HaoKa 
  Tử Hào 
 133 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 8 
 125,701 
 0 
123
 EmBe 
  Đao Khách 
 132 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 54,545 
 0 
124
 HanPhiQuang 
  Hàn Bảo Quân 
 132 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 8 
 111,575 
 0 
125
 SuSu 
  Cung Thủ 
 132 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 8 
 57,940 
 0