Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 DTTamz 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Chính phái 
 2 
 1,020 
 0 
102
 [DEL]peon 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
 0 
103
 bao02 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Chính phái 
 2 
 890 
 0 
104
 [DEL]Meo001 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 505 
 0 
105
 Doggy 
  Cung Thủ 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 185 
 0 
106
 NothjngVnn 
  Cung Thủ 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 215 
 0 
107
 Mira 
  Cung Thủ 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 180 
 0 
108
 zToida16kytu 
  Cung Thủ 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 215 
 0 
109
 tttttt 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 585 
 0 
110
 tithur 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 150 
 0 
111
 bao01 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 680 
 0 
112
 o0oSuguso0o 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 160 
 0 
113
 DeTuMissYou03 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 1,140 
 0 
114
 Tzuyo 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 1,100 
 0 
115
 DT20 
  Cung Thủ 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 335 
 0 
116
 DeTuMissYou1 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 705 
 0 
117
 V522 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 135 
 0 
118
 DTar2 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 645 
 0 
119
 Dtar3 
  Cung Thủ 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 715 
 0 
120
 DiMeNo 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 13,045 
 0 
121
 Yasuo 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 410 
 0 
122
 DTTam 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 890 
 0 
123
 bao03 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chưa gia nhập 
 1 
 690 
 0 
124
 dtgundxaugust 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 1,280 
 0 
125
 [DEL]MiuTy 
  Cung Thủ 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 2,975 
 0