Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
126
 Suri 
  Cầm Sư 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 23,735 
 0 
127
 Reset 
  Quyền Sư 
 112 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 64,750 
 0 
128
 Alfred 
  Thương Hào 
 112 
 HappyHouse  
 Tà phái 
 6 
 22,396 
 0 
129
 SOLOGAN 
  Diệu Yến 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 37,410 
 0 
130
 DieuYenTieuThu 
  Diệu Yến 
 112 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 81,286 
 0 
131
 Anh2Vip 
  Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 27,795 
 0 
132
 DpBuff 
  Đại Phu 
 112 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 19,135 
 0 
133
 LedNuThan 
  Thần Nữ 
 111 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 31,480 
 0 
134
 AQUAFINA 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 33,480 
 0 
135
 YTaPheDa 
  Đại Phu 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 23,575 
 0 
136
 HanPhiQuang 
  Hàn Bảo Quân 
 111 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 6 
 35,754 
 0 
137
 PyLove 
  Thần Nữ 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 26,690 
 0 
138
 YangLinh 
  Đại Phu 
 111 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 24,390 
 0 
139
 Tiger 
  Tử Hào 
 111 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 6 
 66,463 
 0 
140
 BoyKa 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,490 
 0 
141
 Dong 
  Đao Khách 
 111 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 6 
 44,386 
 0 
142
 Baby 
  Đao Khách 
 111 
 AnhEmFamily  
 Tà phái 
 6 
 17,836 
 0 
143
 Kokomi 
  Hàn Bảo Quân 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 21,575 
 0 
144
 BanTimEmNe 
  Diệu Yến 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,100 
 0 
145
 TieuViem 
  Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 20,025 
 0 
146
 DaiPhuDamTac 
  Đại Phu 
 111 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 6 
 26,650 
 0 
147
 o0oTDZo0o 
  Thương Hào 
 111 
 Farmers  
 Chính phái 
 6 
 19,475 
 0 
148
 DAOnu 
  Đao Khách 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 15,395 
 0 
149
  DieuYenX  
  Diệu Yến 
 111 
  
 Chính phái 
 2 
 6,155 
 0 
150
 Dark 
  Đao Khách 
 110 
 VoLamChiTon  
 Tà phái 
 6 
 24,035 
 0