Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
151
 Anh2Vip 
  Tử Hào 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 47,115 
 0 
152
 Xong 
  Đao Khách 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 36,005 
 0 
153
 PyLove 
  Thần Nữ 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 50,415 
 0 
154
 Kokomi 
  Hàn Bảo Quân 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 39,720 
 0 
155
 TieuViem 
  Tử Hào 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 37,770 
 0 
156
 BoyKa 
  Tử Hào 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 39,760 
 0 
157
 DPnu 
  Đại Phu 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 33,560 
 0 
158
 13h00 
  Tử Hào 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 36,755 
 0 
159
 EmBe 
  Đao Khách 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 33,635 
 0 
160
 DAOnu 
  Đao Khách 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 33,735 
 0 
161
 ThitKho 
  Tử Hào 
 122 
 AthenaFamily  
 Chính phái 
 7 
 81,525 
 0 
162
 Anny 
  Thần Nữ 
 122 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 102,843 
 0 
163
 TH02 
  Tử Hào 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 33,945 
 0 
164
 KillMonger 
  Tử Hào 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 33,725 
 0 
165
 MrHoangHieu 
  Diệu Yến 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 90,624 
 0 
166
 Natalia 
  Thích Khách 
 122 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 42,825 
 0 
167
 DieuYenTieuThu 
  Diệu Yến 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 169,025 
 0 
168
 DaiPhuDamTac 
  Đại Phu 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 43,915 
 0 
169
 DietTruMaTam 
  Đao Khách 
 121 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 35,161 
 0 
170
 Lisa 
  Diệu Yến 
 121 
 DemonBaby  
 Chính phái 
 7 
 50,495 
 0 
171
 N317 
  Tử Hào 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 118,849 
 0 
172
 SuHuynh 
  Đao Khách 
 120 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 35,340 
 0 
173
 Kairyu 
  Đại Phu 
 120 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 6 
 32,405 
 0 
174
 ThocXuyenTim 
  Hàn Bảo Quân 
 120 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 7 
 35,815 
 0 
175
 xDungGundx 
  Hàn Bảo Quân 
 120 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 6,513 
 0