Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
201
 Shizuka 
  Thần Nữ 
 122 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 73,005 
 0 
202
 ThocXuyenTim 
  Hàn Bảo Quân 
 122 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 7 
 39,975 
 0 
203
 NoWay 
  Hàn Bảo Quân 
 122 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 7 
 30,035 
 0 
204
 zZZNewstarZZz 
  Cung Thủ 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 45,880 
 0 
205
 Superfarm7 
  Tử Hào 
 122 
 GeniusGuild  
 Chính phái 
 7 
 51,345 
 0 
206
 ThachPhaThien 
  Tử Hào 
 122 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 104,910 
 0 
207
 GietHet113 
  Đàm Hoa Liên 
 122 
 TamNgaoGuild  
 Tà phái 
 7 
 36,515 
 0 
208
 HitNgao 
  Đại Phu 
 122 
  
 Chính phái 
 7 
 38,105 
 0 
209
 MrTDZ03 
  Đao Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 41,855 
 0 
210
 SURII 
  Đao Khách 
 122 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 106,370 
 0 
211
 ThienDiaHoi 
  Hàn Bảo Quân 
 122 
 BangHongHung  
 Tà phái 
 7 
 58,474 
 0 
212
 Onto 
  Tử Hào 
 122 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 58,855 
 0 
213
 o0oTDZo0o 
  Thương Hào 
 122 
 Farmers  
 Chính phái 
 7 
 44,760 
 0 
214
 PhoenixSlayer 
  Cầm Sư 
 122 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 41,905 
 0 
215
 TDZBuffer 
  Đại Phu 
 121 
 Farmers  
 Chính phái 
 7 
 44,305 
 0 
216
 keomaxlv 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 BangHongHung  
 Tà phái 
 7 
 42,180 
 0 
217
 AToM 
  Tử Hào 
 121 
 TongVoMon  
 Chính phái 
 7 
 38,075 
 0 
218
 DietTruMaTam 
  Đao Khách 
 121 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 36,426 
 0 
219
 xDungGundx 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 ShowBizGroup  
 Chính phái 
 7 
 18,943 
 0 
220
 Em2Dao 
  Đao Khách 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 44,535 
 0 
221
 keomaxlvvv 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 BangHongHung  
 Tà phái 
 7 
 44,021 
 0 
222
 LyMacSau 
  Đao Khách 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 34,060 
 0 
223
 GuanYu 
  Tử Hào 
 121 
 HoaLongClan  
 Tà phái 
 7 
 43,455 
 0 
224
 DepTraiKhoaiTo 
  Hàn Bảo Quân 
 121 
 VinaHouse  
 Tà phái 
 7 
 136,685 
 0 
225
 N317 
  Tử Hào 
 121 
 BaVuongHouse  
 Tà phái 
 7 
 20,864 
 0