Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC