Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 502 
 Sao Vàng 
 
 31@
 30@
 Sự kiện lễ quốc khánh 2/9, khi có được huân chương quốc khánh mua thêm sao vàng nhấn chuột phải vào huân chương sẽ nhận thêm được quà giá trị hơn 
 V.viễn 
 !mua 476 
 Lồng đèn 
 
 31@
 30@
 Kết hợp với Bánh Trung Thu để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 444 
 Cây thả boss lớn 
 
 200@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 443 
 Cây thả boss nhỏ 
 
 100@
 Hết hàng
 Sử dụng có thể triệu hồi được các loại boss đủ mọi cấp độ. Tiêu diệt boss để nhận được rất nhiều vật phẩm! 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
 
 501@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 490 
 Yohwa Clean-Myojok 
 
  Hết hàng
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành chân mèo trong 12 giờ
Tăng tấn công +150, phòng thủ +150, máu +750, sâm +750, CLVC +12%, ulpt +120, né tránh +30, EXP +50%, Daemon Attack +50, Daemon Defense +50 
 V.viễn 
 !mua 489 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) 
 
  Hết hàng
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt trong 6 giờ
Tăng tấn công +100, phòng thủ +50, máu +800, né tránh +10, CLVC +10%, ulpt +100 
 V.viễn 
 !mua 488 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) 
 
  Hết hàng
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt trong 6 giờ
Tăng tấn công +50, phòng thủ +100, máu +500, sâm +500, CLVC +10%, EXP +40% 
 V.viễn 
 !mua 487 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (10 ngày) 
 
  2,500@
 Tăng 5% xác suất cường hoá / hợp thành
điểm kinh nghiệm tăng 30%, kinh nghiệm ngưng thần châu tăng 40%
điểm rèn luyện, tiền, giá bán đạo cụ tăng 20%, giới hạn võ huân hằng ngày tăng 1000
Khả năng mang vác tăng 100%, thu thập hồn tăng 50%
Có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!. Kinh nghiệm giảm tối đa 1%.
Dùng thổ linh phù miễn phí, vào kênh VIP (nếu có) và 1 số chức năng đặc biệt
Có thời hạn 10 ngày (Tính giờ ngay cả khi không online) 
 V.viễn 
 !mua 486 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (1 ngày) 
 
 350@
 Hết hàng
 Tăng 5% xác suất cường hoá / hợp thành
điểm kinh nghiệm tăng 30%, kinh nghiệm ngưng thần châu tăng 40%
điểm rèn luyện, tiền, giá bán đạo cụ tăng 20%, giới hạn võ huân hằng ngày tăng 1000
Khả năng mang vác tăng 100%, thu thập hồn tăng 50%
Có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!. Kinh nghiệm giảm tối đa 1%.
Dùng thổ linh phù miễn phí, vào kênh VIP (nếu có) và 1 số chức năng đặc biệt
Có thời hạn 1 ngày (Tính giờ ngay cả khi không online) 
 V.viễn 
 !mua 322 
 Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan 
 
  100@
 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 1 lần, không thể giao dịch)  
 V.viễn