Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 9 
 Túi 
 
  300@
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống. Thời hạn 30 ngày (Không thể giao dịch, vứt bỏ, bán) 
 30 ngày 
 !mua 495 
 Yên cương chiến tướng 
 
  Hết hàng
 Linh thú sử dụng yên cương này để cùng chủ nhân tham gia chiến trận
(Chỉ dùng cho Lam Lang và Hổ). Thời hạn 7 ngày 
 7 ngày 
 !mua 84 
 Chiến phiếu 
 
  100@
 Có thể cầm chiến phiếu đến cửa tiệm đổi tiền (100,000,000 Lượng) 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Phúc vận phù (15%)  
 
  75@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 461 
 Túi nâng bậc thú nuôi 
 
  120@
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp! 
 V.viễn 
 !mua 460 
 Túi nâng bậc thú nuôi (Thần) 
 
  150@
 Dùng để nâng cấp bậc của thú nuôi lên thêm 1 bậc.
Đến gặp Tiểu Hương để nâng cấp!
Không bị mất các dòng hợp thành, tỉ lệ thành công tăng thêm 10% 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Cửa hàng 24/7 
 
  200@
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop 24/7 cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch (Không hỗ trợ giao dịch sang nhân vật khác nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100@
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 462 
 Bạch sâm 
 
  120@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 50% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 463 
 Hồng sâm 
 
  200@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 100% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 464 
 Thanh sâm 
 
  300@
 Tăng điểm kinh nghiệm của thú nuôi thêm 200% trong 10 ngày! 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Trung cấp tập hồn thạch 
 
  250@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Hạ cấp tập hồn thạch 
 
  150@
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). Tối đa 5 giai đoạn 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Cây kim 
 
  20@
 Nguyên liệu gia công trang sức (khuyên tai) 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Dây chuyền quý phái 
 
  20@
 Nguyên liệu gia công trang sức (dây chuyền) 
 V.viễn