Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 215 
 Thần bí thanh thảo 
 
  15@
 với Lam Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa vũ khí +2 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 217 
 Thần bí lục thảo 
 
  15@
 với Lục Sắc Thảo thần bí và kì diệu trong vòng 1 giờ
Nhân vật cường hóa trang bị +1 hiệu quả 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Kẹo 
 
  10@
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
  15@
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
  35@
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
  75@
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
  20@
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 201 
 Hộ tâm đan 20% 
 
  50@
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 202 
 Hộ tâm đan 30% 
 
  75@
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 204 
 Sinh tử phù (5 lần) 
 
  50@
 Bùa chú sau khi sử dụng khiến khi chết có thể bảo toàn điểm kinh nghiệm hoàn toàn không bị giảm (dùng được 5 lần) 
 V.viễn 
 !mua 205 
 Bá vương đơn (vô song) 
 
  30@
 Tăng tấn công 3% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 206 
 Thái cực đơn (vô song) 
 
  30@
 Tăng phòng thủ 5% trong 4 giờ 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
  75@
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
  75@
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 316 
 Chí tôn hoàn 
 
  125@
 Trong 2 giờ, tăng 11% tấn công, 13% phòng thủ, 13% công lực võ công, 11% phòng ngự võ công, 500 sinh lực 
 V.viễn