Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
!mua 452
!xemtruoc 452
 Đầu Bếp Trung Hoa (Nam) 
 
 251@
 250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 445
!xemtruoc 445
 Áo choàng nam 
 
 2,510,000@
 Hết hàng
 ... 
 V.viễn 
!mua 450
!xemtruoc 450
 Quan Phục Hàn Quốc (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 446
!xemtruoc 446
 Vest Xanh (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 448
!xemtruoc 448
 Thỏ Trắng Xứ Thần Tiên (Nam) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 255
!xemtruoc 255
 Ò°ÂùÅ®ÓÑ(Å®) 
 
 200@
 Hết hàng
 ÈƠº«ÏµÖÆ·þ£¬¾«ÖÂƯÁÁµÄÉÏẪÇåÁ¹ ¶ÌĐ¡¹ưÏ¥µÄ¶Ìȹ£¬ÎüữÆđÒìĐÔµÄåÚ Ï룬ÏÔ¶ĐÞ³¤Đ¡ÍÈÍ»ÏÔÇà´ºÆøÏ¢£¬ ÈĂ´©×ÅƠ߸üÏÔÉÙÅ®÷ÈÁ¦¡£¿ÉÓ롸ÈÈ ÑªÊ¯¡¹ºÏ³É¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/·· Âô¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò] 
 V.viễn 
!mua 451
!xemtruoc 451
 Quan Phục Hàn Quốc (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 447
!xemtruoc 447
 Đầm Hoa Sen (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
!mua 449
!xemtruoc 449
 Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên (Nữ) 
 
 351@
 350@
 ... 
 V.viễn 
 !mua 364 
 Mặt nạ IronMan 
 
 20@
 Hết hàng
 Kết hợp với Găng tay Infinity để nhận các vật phẩm cực kì hấp dẫn 
 V.viễn 
 !mua 366 
 Hiệu ứng áo choàng [Thần] [Kỳ duyên] 
 
 501@
 500@
 Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 367 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân-2] [Phục cừu] 
 
 901@
 900@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300, Xác xuất nhận tiền +50%, may mắn +5%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 368 
 Hiệu ứng áo choàng [Chân] [Hỗn nguyên] 
 
 751@
 750@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 369 
 Hiệu ứng áo choàng [Nhiệt] [Hộ thể] 
 
 501@
 500@
 Tất cả khí công +1, Kinh nghiệm + 20%
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn 
 !mua 370 
 Hiệu ứng áo choàng [Đấu] [Phẫn nộ] 
 
 451@
 450@
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300
Thời hạn: Sau 1 tháng sẽ mất hết tác dụng
Lưu ý: chỉ dùng được 1 trong 5 loại trong vòng 30 ngày 
 V.viễn