Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
!mua 378
!xemtruoc 378
 Áo choàng [Nam] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 377
!xemtruoc 377
 Áo choàng [Nam] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 376
!xemtruoc 376
 Áo choàng [Nam] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 375
!xemtruoc 375
 Áo choàng [Nam] 
 
  200@
 ... 
 V.viễn 
!mua 374
!xemtruoc 374
 Áo choàng [Nam] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 373
!xemtruoc 373
 Áo choàng [Nam] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 372
!xemtruoc 372
 Áo choàng [Nam] 
 
  200@
 ... 
 V.viễn 
!mua 361
!xemtruoc 361
 Áo choàng tháng 1 [Nam] 
 
  Hết hàng
  
 V.viễn 
!mua 360
!xemtruoc 360
 Áo choàng Siêu Nhân [Chân/Nam] 
 
  150@
 Trang phục vui nhộn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Sử dụng lệnh [/action] để biểu diễn tài năng! 
 V.viễn 
!mua 343
!xemtruoc 343
 Áo choàng Thần Sấm [Chân/Nam] 
 
  300@
 Trang phục của thần Sấm (Thor), một vị thần đầy quyền lực! Hiệu ứng sấm sét [Gõ lệnh /pray] 
 V.viễn 
!mua 335
!xemtruoc 335
 Í­ÒíƠ½Éñ(ÄĐ) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æÍ­É«Åû·ç£¬´« ˵ΪƠ½Éñµî¿ñƠ½Ê¿µÄÒÅÎÅå ´÷Ơß²»½öÁ¦´óÎޱȸüÓĐÍò·ò²» µ²Ö®Ó¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/·· Âô¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò] 
 V.viễn 
!mua 334
!xemtruoc 334
 ÒøÒíƠ½Éñ(ÄĐ) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æÒøÉ«Åû·ç£¬´« ˵Ϊ±±º£±ù¹¬Ê§ÂäµÄ±¦ÎÅå ´÷ƠßÉ¢·¢ÒøÉ«¹âĂ¢£¬ÇÒº®Æø±Æ ÈË¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô¸ø NPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
!mua 333
!xemtruoc 333
 ½đÒíƠ½Éñ(ÄĐ) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æ½đÉ«Åû·ç£¬Ïó Ơ÷×Å×î¸ßÈÙÓþµÄÎÞÉϱ¦ÎÅå ´÷Ơß²»½ö¹âĂ¢ÍƠÉ£¬¸üÊǶÀƠ¼ ÷¡Í·¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô ¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
!mua 332
!xemtruoc 332
 Huyễn ảnh quỷ ma [Chân/Nam] 
 
  300@
 Trang phục mang hình dáng của Boss Huyễn Ảnh Quỷ Ma ở Hạp Hổ Cốc. Để sử dụng tuyệt chiêu nhấc bổng đối phương lên không gõ lệnh [/boss] 
 V.viễn 
!mua 331
!xemtruoc 331
 Trang phục Lục Chỉ Cầm Ma [Thần/Nam] 
 
  250@
 Trang phục đầy huyền bí của Cầm Sư. Gõ lệnh [/play] để biết thêm bí ẩn của trang phục 
 V.viễn