Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
!mua 324
!xemtruoc 324
 Chàng trai dãy núi Alps [Nhiệt/Nam] 
 
  200@
 Trang phục các chàng trai vùng cao nguyên Alps 
 V.viễn 
!mua 323
!xemtruoc 323
 Áo choàng Rồng Alyu [Chân/Nam] 
 
  200@
 Trang phục đặc biệt mang hình dáng của rồng Alyu đáng yêu trong Phó Bảng Huyền Ảnh Ma Quật 
 V.viễn 
!mua 314
!xemtruoc 314
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Trí Hiền) 
 
  200@
 Ji Hyun, 4 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam. 
 V.viễn 
!mua 313
!xemtruoc 313
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hồng Quân) 
 
  200@
 Hong Kyun, 8 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
!mua 312
!xemtruoc 312
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Hiền Bồi) 
 
  200@
 Nam Goog Hyun Bae, 6 quân tổng bão, trang phục từ Chun ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
!mua 311
!xemtruoc 311
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Đông Khuê) 
 
  200@
 Dong Kyue, 5 quân tổng bão, trang phục từ Chun Ma Shin Goon Hắc Phong, cho nam 
 V.viễn 
!mua 310
!xemtruoc 310
 Trang phục gốc (Hắc Phong/Nhật Bàn) 
 
  200@
 Chun Ma Shin Goon Hắc Phong trang phục, dành cho nam 
 V.viễn 
!mua 308
!xemtruoc 308
 Hắc Long [Chân/Nam] 
 
  300@
 Trang phục chào mừng Năm Nhăm Thìn Nhận năng lượng của Rồng bằng lệnh [/blackdragon] 
 V.viễn 
!mua 307
!xemtruoc 307
 Trang phục tuổi Teen [Thần/Nam] 
 
 150@
 Hết hàng
 Trang phục tưoi trẻ cho ngày hè sôi động 
 V.viễn 
!mua 306
!xemtruoc 306
 Trang phục của Đồng Hy  
 
  150@
 Đồng Hy thừong xuyên mang bộ trang phục nàỳ 
 V.viễn 
!mua 305
!xemtruoc 305
 Bi Dan Tướng Quân 
 
  200@
 Trang phục của Bi Dan tướng quân, 1 vị tướng quân trẻ tuổi, tài ba. 
 V.viễn 
!mua 304
!xemtruoc 304
 ±Ì²¨ºþÀ¶(ÄĐ) 
 
  Hết hàng
 Ó£»¨Æ®ÂúƠû¸öÌì¿Ơ£¬µ±»¨°êÆẨúÉíÇûµÄʱºò£¬ Çë·¢ÊÄ£¬ÒªÊغò±Ë´ËÒ»±²×Ó¡£¿É×°±¸ÔÚÍầ×λ ÖĂ£¬²»Ó°ÏìÆäËû×°±¸µÄЧ¹û£¬´©×źóÍâĐλáÓĐ ±ä»¯¡£¿ÉÓëÈÈѪʯºÏ³É¡£[ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô¸øNP C£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
!mua 302
!xemtruoc 302
 Máu đỏ Joy [Chân/Nam] 
 
  200@
 Từ bỏ trở thành người nhưng trở thành sự vĩnh cửu của cuộc sống... kiểm tra lọai trang phục này. Ngạc nhiên với sự khác biệt bằng [/surprise] 
 V.viễn 
!mua 300
!xemtruoc 300
 Tình nhân Sô cô la [Chân/Nam] 
 
  150@
 Trang phục tình yêu đầy tràn tâm ý. 
 V.viễn 
!mua 298
!xemtruoc 298
 ÈƠ²»ÂäÍơ×Ó(ÄĐ) 
 
  200@
 Íơ×Ó¶ÔÓÚËưµÄÏëÄî¡¢°®ÁµÏñÓÀÔ¶²»»áÂäϵÄÌ« Ñô£¬É¢·¢³ö²ÓÀĂ¡¢³ăÈȵĹâĂ¢£¬´ú±íÁËÓÀºăƠæ Ö¿µÄ°®¡£¿ÉÓ롸ÈÈѪʯ¡¹ºÏ³É¡££Û¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨ ±»¶ªÆú/··Âô¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò£Ư 
 V.viễn