Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 53 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  200@
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Kẹo 
 
  10@
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
  20@
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
  75@
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
  75@
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
  75@
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
  35@
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
  15@
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Đại chiến thần đan 
 
  75@
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP.
(Không thể giao dịch) 
 V.viễn 
 !mua 42 
 Yêu hoa ma vũ (24 giờ ) 
 
  150@
 Công lực +30,Phòng thủ +30,CLVC +3%, EXP 5% trong vòng 24h 
 V.viễn 
 !mua 41 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
  200@
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300 trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 40 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(nhỏ) 
 
  35@
 Trong 2 giờ, ngoại hình vũ khí biến thành đạo cụ cố gắng,lực công kích +40, sức phòng ngự +40,thể lực +300, lực công kích võ công +5%,điểm kinh nghiệm +10%  
 V.viễn 
 !mua 39 
 Yêu hoa thanh thảo (24 giờ ) 
 
  150@
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% Exp trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 38 
 Yêu hoa thanh thảo (2 giờ ) (5) 
 
  75@
 Công lực +30, CLVC +3%, +5% trong vòng 2 giờ . Dùng được 5 lần 
 V.viễn 
 !mua 36 
 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(nhỏ) 
 
  35@
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 2 giờ  
 V.viễn