Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
!mua 409
!xemtruoc 409
 Áo choàng [Nữ] 
 
  200@
 ... 
 V.viễn 
!mua 407
!xemtruoc 407
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 406
!xemtruoc 406
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 405
!xemtruoc 405
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 404
!xemtruoc 404
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 403
!xemtruoc 403
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 402
!xemtruoc 402
 Áo choàng [Nữ] 
 
  250@
 ... 
 V.viễn 
!mua 362
!xemtruoc 362
 Áo choàng tháng 1 [Nữ] 
 
  Hết hàng
  
 V.viễn 
!mua 342
!xemtruoc 342
 Áo choàng Tiểu Nữ Thần [Chân/Nữ] 
 
  300@
 Phục trang của tiểu nữ thần xinh đẹp Valkyrie, vị nữ thần bất tử với nhiều quyền năng Hiệu ứng hành động [Gõ Lệnh: /pray] 
 V.viễn 
!mua 341
!xemtruoc 341
 Í­ÒíƠ½Éñ(Å®) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æÍ­É«Åû·ç£¬´« ˵ΪƠ½Éñµî¿ñƠ½Ê¿µÄÒÅÎÅå ´÷Ơß²»½öÁ¦´óÎޱȸüÓĐÍò·ò²» µ²Ö®Ó¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/·· Âô¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò] 
 V.viễn 
!mua 340
!xemtruoc 340
 ÒøÒíƠ½Éñ(Å®) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æÒøÉ«Åû·ç£¬´« ˵Ϊ±±º£±ù¹¬Ê§ÂäµÄ±¦ÎÅå ´÷ƠßÉ¢·¢ÒøÉ«¹âĂ¢£¬ÇÒº®Æø±Æ ÈË¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô¸ø NPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
!mua 339
!xemtruoc 339
 ½đÒíƠ½Éñ(Å®) 
 
  250@
 ±ÈÎä´ó»áµÄ¾ø°æ½đÉ«Åû·ç£¬Ïó Ơ÷×Å×î¸ßÈÙÓþµÄÎÞÉϱ¦ÎÅå ´÷Ơß²»½ö¹âĂ¢ÍƠÉ£¬¸üÊǶÀƠ¼ ÷¡Í·¡£[¸ĂÎïÆ·ÎÞ·¨¶ªÆú/··Âô ¸øNPC£¬¿É½»Ò׸øÆäËûÍæ¼Ò]  
 V.viễn 
!mua 338
!xemtruoc 338
 Mai Lang [Chân/Nữ] 
 
  300@
 Trang phục đặc biệt mang hình dáng của Boss Mai Lang gợi cảm, với tuyệt chiêu triệu tập bụi mù, gõ lệnh [/boss] 
 V.viễn 
!mua 337
!xemtruoc 337
 Trang phục Lục Chỉ Cầm Ma [Thần/Nữ] 
 
  250@
 Trang phục đầy huyền bí của Cầm Sư. Gõ lệnh [/play] để biết thêm bí ẩn của trang phục 
 V.viễn 
!mua 326
!xemtruoc 326
 Chàng trai dãy núi Alps [Nhiệt/Nữ] 
 
  200@
 Trang phục các cô gái vùng cao nguyên Alps 
 V.viễn