Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 KillerLeader 
 HORIZON  
 7 
 Chính phái 
 70 
 5,180 
 0 
 0 
 0 
2
 Laura 
 TheKing  
 7 
 Tà phái 
 51 
 4,186 
 0 
 0 
 0 
3
 NguyetKiem 
 MalibuClub  
 7 
 Tà phái 
 68 
 3,916 
 0 
 0 
 0 
4
 DrBi 
 CORONA  
 7 
 Chính phái 
 68 
 3,556 
 0 
 0 
 0 
5
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 Tà phái 
 70 
 3,384 
 0 
 0 
 0 
6
 LyLy 
 ThongSoai  
 7 
 Chính phái 
 68 
 3,332 
 0 
 0 
 0 
7
 BaoBoi 
 StarBang  
 7 
 Tà phái 
 58 
 3,179 
 0 
 0 
 0 
8
 DoanKich 
 TuNghiaDuong  
 6 
 Tà phái 
 66 
 2,980 
 0 
 0 
 0 
9
 NhiLangThan 
 ATHENA  
 6 
 Tà phái 
 21 
 2,623 
 0 
 0 
 0 
10
 GiaoChu 
 ThanGiao  
 6 
 Tà phái 
 36 
 2,524 
 0 
 0 
 0 
11
 AnhTapChoi 
 KingMe  
 6 
 Tà phái 
 58 
 2,236 
 0 
 0 
 0 
12
 AnNam 
 God  
 6 
 Tà phái 
 15 
 1,736 
 0 
 0 
 0 
13
 TH04 
 PhongThanX  
 5 
 Tà phái 
 14 
 766 
 0 
 0 
 0 
14
 Amee 
 FarmCorp  
 5 
 Chính phái 
 26 
 538 
 0 
 0 
 0 
15
 VuongLam 
 ChiTon  
 5 
 Chính phái 
 10 
 514 
 0 
 0 
 0 
16
 iHan 
 BuiDoi  
 4 
 Chính phái 
 19 
 385 
 0 
 0 
 0 
17
 XoXoXoXo 
 HongKong  
 4 
 Tà phái 
 6 
 371 
 0 
 0 
 0 
18
 ChanhDay 
 RedSea  
 4 
 Chính phái 
 8 
 360 
 0 
 0 
 0 
19
 MinhNguyet 
 ThienHaHoi  
 4 
 Chính phái 
 45 
 236 
 0 
 0 
 0 
20
 SatThuNew 
 HacLongBang  
 4 
 Chính phái 
 31 
 224 
 0 
 0 
 0