Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 DoanKich 
 TuNghiaDuong  
 7 
 Tà phái 
 66 
 3,524 
 0 
 0 
 0 
2
 NguyetKiem 
 MalibuClub  
 7 
 Tà phái 
 70 
 3,265 
 0 
 0 
 0 
3
 KillerLeader 
 HORIZON  
 7 
 Chính phái 
 67 
 3,255 
 0 
 0 
 0 
4
 DrBi 
 CORONA  
 6 
 Chính phái 
 69 
 2,275 
 0 
 0 
 0 
5
 LyLy 
 ThongSoai  
 6 
 Chính phái 
 56 
 2,057 
 0 
 0 
 0 
6
 Laura 
 TheKing  
 6 
 Tà phái 
 32 
 1,974 
 0 
 0 
 0 
7
 GiaoChu 
 ThanGiao  
 6 
 Tà phái 
 65 
 1,593 
 0 
 0 
 0 
8
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 6 
 Tà phái 
 56 
 1,417 
 0 
 0 
 0 
9
 VuongLam 
 ChiTon  
 4 
 Chính phái 
 8 
 454 
 0 
 0 
 0 
10
 BaoBoi 
 StarBang  
 4 
 Tà phái 
 28 
 424 
 0 
 0 
 0 
11
 TigerAmazon 
 AmazonCLB  
 4 
 Tà phái 
 33 
 362 
 0 
 0 
 0 
12
 QuachDaiKa 
 ThienMaCung  
 4 
 Tà phái 
 13 
 314 
 0 
 0 
 0 
13
 AnNam 
 God  
 4 
 Tà phái 
 6 
 235 
 0 
 0 
 0 
14
 ChuHeoDangIu 
 KsVaKillAuto  
 4 
 Chính phái 
 19 
 218 
 0 
 0 
 0 
15
 TH04 
 PhongThanX  
 4 
 Tà phái 
 11 
 174 
 0 
 0 
 0 
16
 Chi2 
 SinhTuPhu  
 4 
 Tà phái 
 9 
 172 
 0 
 0 
 0 
17
 iHan 
 BuiDoi  
 4 
 Chính phái 
 8 
 162 
 0 
 0 
 0 
18
 ChanhDay 
 RedSea  
 3 
 Chính phái 
 8 
 129 
 0 
 0 
 0 
19
 Amee 
 FarmCorp  
 3 
 Chính phái 
 7 
 128 
 0 
 0 
 0 
20
 MinhNguyet 
 ThienHaHoi  
 2 
 Chính phái 
 6 
 59 
 0 
 0 
 0