Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T. Tự
Tên bang chủ
Tên bang hội
Cấp
Thế lực
Thành viên
Điểm đóng góp
Thắng
Thua
Hòa
1
 KillerLeader 
 HORIZON  
 7 
 Chính phái 
 68 
 5,597 
 0 
 0 
 0 
2
 DoanKich 
 TuNghiaDuong  
 7 
 Tà phái 
 72 
 4,171 
 0 
 0 
 0 
3
 BaoBoi 
 StarBang  
 7 
 Tà phái 
 68 
 4,013 
 0 
 0 
 0 
4
 AnhTapChoi 
 KingMe  
 7 
 Tà phái 
 61 
 3,728 
 0 
 0 
 0 
5
 NhiLangThan 
 ATHENA  
 7 
 Tà phái 
 32 
 3,710 
 0 
 0 
 0 
6
 HPBxThienAnh 
 HacPhongBang  
 7 
 Tà phái 
 69 
 3,539 
 0 
 0 
 0 
7
 Laura 
 TheKing  
 7 
 Tà phái 
 55 
 3,503 
 0 
 0 
 0 
8
 NguyetKiem 
 MalibuClub  
 7 
 Tà phái 
 63 
 3,465 
 0 
 0 
 0 
9
 LyLy 
 ThongSoai  
 7 
 Chính phái 
 69 
 3,338 
 0 
 0 
 0 
10
 DrBi 
 CORONA  
 7 
 Chính phái 
 57 
 3,230 
 0 
 0 
 0 
11
 AnNam 
 God  
 7 
 Tà phái 
 27 
 3,124 
 0 
 0 
 0 
12
 SatThuNew 
 HacLongBang  
 6 
 Chính phái 
 36 
 2,483 
 0 
 0 
 0 
13
 TH04 
 PhongThanX  
 6 
 Tà phái 
 11 
 2,126 
 0 
 0 
 0 
14
 GiaoChu 
 ThanGiao  
 6 
 Tà phái 
 31 
 1,635 
 0 
 0 
 0 
15
 FullLove 
 FullHouse  
 5 
 Chính phái 
 8 
 910 
 0 
 0 
 0 
16
 Amee 
 FarmCorp  
 5 
 Chính phái 
 26 
 648 
 0 
 0 
 0 
17
 VuongLam 
 ChiTon  
 5 
 Chính phái 
 10 
 514 
 0 
 0 
 0 
18
 iHan 
 BuiDoi  
 4 
 Chính phái 
 18 
 385 
 0 
 0 
 0 
19
 ChanhDay 
 RedSea  
 4 
 Chính phái 
 8 
 360 
 0 
 0 
 0 
20
 TuoiGiSanhVai 
 SongChetViG  
 4 
 Chính phái 
 8 
 269 
 0 
 0 
 0