Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Usopp 
 Diệu Yến 
 142 
 StarBang  
 Tà phái 
 9 
 675,586 
2
 DoanKich 
 Thích Khách 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 621,962 
3
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 611,247 
4
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 9 
 1,585,249 
72 giờ 42 phút
5
 Kaya 
 Diệu Yến 
 141 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 356,990 
72 giờ 42 phút
6
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 444,934 
72 giờ 42 phút
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 HORIZON  
 Chính phái 
 9 
 1,614,283 
72 giờ 42 phút
8
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 296,166 
72 giờ 42 phút
9
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 258,443 
72 giờ 42 phút
10
 Mira 
 Thích Khách 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 302,885 
72 giờ 42 phút
11
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 139 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,481,497 
72 giờ 42 phút
12
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,477,556 
47 giờ 05 phút
13
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 255,640 
72 giờ 32 phút
14
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 137 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 189,799 
71 giờ 56 phút
15
 Darcy 
 Tử Hào 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 399,427 
72 giờ 37 phút
16
 Murad 
 Tử Hào 
 136 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 258,331 
72 giờ 38 phút
17
 Nakroth 
 Tử Hào 
 136 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 275,505 
72 giờ 35 phút
18
 Brolyy 
 Thích Khách 
 136 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 892,918 
72 giờ 35 phút
19
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 790,901 
72 giờ 35 phút
20
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 135 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 368,431 
72 giờ 35 phút
21
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 134 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 314,938 
72 giờ 35 phút
22
 NeMo 
 Tử Hào 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 233,051 
72 giờ 35 phút
23
 Bulma 
 Diệu Yến 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 231,554 
72 giờ 35 phút
24
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 KingMe  
 Tà phái 
 8 
 204,471 
72 giờ 35 phút
25
 CaDic 
 Tử Hào 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 195,506 
72 giờ 35 phút