Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 192,650 
04 giờ 43 phút
2
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 146,618 
08 giờ 11 phút
3
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 131,968 
04 giờ 07 phút
4
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 117 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 149,033 
04 giờ 44 phút
5
 Bunny 
 Thích Khách 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 119,035 
08 giờ 12 phút
6
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 84,006 
08 giờ 10 phút
7
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 117,355 
04 giờ 13 phút
8
 BestCaKhia 
 Cầm Sư 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 67,950 
07 giờ 42 phút
9
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 106,606 
05 giờ 09 phút
10
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 93,809 
08 giờ 03 phút
11
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 50,946 
04 giờ 21 phút
12
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 114,052 
04 giờ 28 phút
13
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 106,873 
04 giờ 41 phút
14
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 155,525 
04 giờ 41 phút
15
 Joker 
 Diệu Yến 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 103,650 
04 giờ 42 phút
16
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 115 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 89,234 
08 giờ 12 phút
17
 NeMo 
 Tử Hào 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 39,300 
04 giờ 09 phút
18
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 85,272 
04 giờ 35 phút
19
 CaChep 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 109,620 
04 giờ 28 phút
20
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 114 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 123,864 
02 giờ 25 phút
21
 TheLeader 
 Tử Hào 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 33,125 
04 giờ 40 phút
22
 ICatBuiI 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 51,741 
04 giờ 40 phút
23
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 122,296 
04 giờ 39 phút
24
 DoanKich 
 Thích Khách 
 114 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 113,078 
02 giờ 27 phút
25
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 92,068 
04 giờ 16 phút