Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 330,193 
10 giờ 36 phút
2
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 204,291 
17 giờ 04 phút
3
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 177,938 
00 giờ 19 phút
4
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 179,262 
00 giờ 17 phút
5
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 184,889 
11 giờ 09 phút
6
 Joker 
 Diệu Yến 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 133,335 
11 giờ 09 phút
7
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 250,215 
12 giờ 40 phút
8
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 176,693 
01 giờ 38 phút
9
 TheLeader 
 Tử Hào 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 50,735 
31 giờ 51 phút
10
 CaChep 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 158,622 
20 giờ 32 phút
11
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 124,033 
36 giờ 08 phút
12
 Bunny 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 140,865 
12 giờ 39 phút
13
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 141,289 
00 giờ 15 phút
14
 NeMo 
 Tử Hào 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 57,135 
00 giờ 18 phút
15
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 172,495 
02 giờ 04 phút
16
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 115,820 
34 giờ 21 phút
17
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 128,711 
34 giờ 21 phút
18
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 122,060 
39 giờ 02 phút
19
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 113,046 
12 giờ 38 phút
20
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 120 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 66,476 
00 giờ 12 phút
21
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 85,675 
56 giờ 46 phút
22
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 114,333 
00 giờ 53 phút
23
 Gracy 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 196,679 
01 giờ 27 phút
24
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 119 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 111,124 
01 giờ 27 phút
25
 DoanKich 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 133,693 
08 giờ 56 phút