Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 BestCaKhia 
 Cầm Sư 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 52,240 
14 giờ 17 phút
2
 DaiKa 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 56,495 
16 giờ 21 phút
3
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 52,930 
10 giờ 22 phút
4
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 47,705 
16 giờ 14 phút
5
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 108 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 48,915 
04 giờ 51 phút
6
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 51,825 
32 giờ 37 phút
7
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 46,980 
11 giờ 32 phút
8
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 60,775 
00 giờ 32 phút
9
 DongDucHoa 
 Thích Khách 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 46,265 
05 giờ 07 phút
10
 Bunny 
 Thích Khách 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 36,845 
03 giờ 19 phút
11
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 55,050 
29 giờ 56 phút
12
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 41,260 
02 giờ 12 phút
13
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 106 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 42,795 
07 giờ 38 phút
14
 DoanKich 
 Thích Khách 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 58,120 
29 giờ 57 phút
15
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 41,975 
08 giờ 15 phút
16
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 30,840 
07 giờ 37 phút
17
 NeMo 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 39,025 
32 giờ 37 phút
18
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 56,665 
09 giờ 06 phút
19
 BestKhoc 
 Kiếm Khách 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 17,035 
09 giờ 56 phút
20
 Joker 
 Diệu Yến 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 48,290 
15 giờ 36 phút
21
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 37,740 
11 giờ 31 phút
22
 XxChipPhexX 
 Diệu Yến 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 45,470 
01 giờ 14 phút
23
 Krystal 
 Đàm Hoa Liên 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 46,820 
07 giờ 35 phút
24
 Mira 
 Thích Khách 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 51,975 
29 giờ 45 phút
25
 CaChep 
 Đàm Hoa Liên 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 67,360 
00 giờ 32 phút