Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Usopp 
 Diệu Yến 
 141 
 StarBang  
 Tà phái 
 9 
 399,385 
14 giờ 51 phút
2
 DoanKich 
 Thích Khách 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 501,768 
00 giờ 09 phút
3
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 514,442 
23 giờ 57 phút
4
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 9 
 1,533,154 
12 giờ 57 phút
5
 Kaya 
 Diệu Yến 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 335,055 
14 giờ 54 phút
6
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 138 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 425,464 
23 giờ 57 phút
7
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 138 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,473,307 
00 giờ 39 phút
8
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 138 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 276,021 
00 giờ 39 phút
9
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 238,378 
00 giờ 39 phút
10
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,546,136 
39 giờ 19 phút
11
 Mira 
 Thích Khách 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 282,255 
14 giờ 38 phút
12
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,518,586 
61 giờ 57 phút
13
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 135 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 776,796 
61 giờ 41 phút
14
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 135 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 156,054 
11 giờ 19 phút
15
 Murad 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 221,461 
12 giờ 12 phút
16
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 135 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 218,220 
11 giờ 43 phút
17
 Darcy 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 361,597 
12 giờ 32 phút
18
 Nakroth 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 237,870 
12 giờ 01 phút
19
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 362,941 
62 giờ 02 phút
20
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 134 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 309,393 
61 giờ 47 phút
21
 NeMo 
 Tử Hào 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 227,501 
61 giờ 55 phút
22
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 132 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 199,654 
61 giờ 39 phút
23
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 132 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 163,444 
14 giờ 51 phút
24
 TestFull 
 Diệu Yến 
 132 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 191,075 
14 giờ 47 phút
25
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 131 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 669,667 
14 giờ 47 phút