Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 131 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 585,834 
21 giờ 18 phút
2
 Usopp 
 Diệu Yến 
 130 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 218,257 
17 giờ 03 phút
3
 Gracy 
 Thích Khách 
 128 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 455,566 
39 giờ 05 phút
4
 DoanKich 
 Thích Khách 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 197,388 
00 giờ 02 phút
5
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 450,134 
31 giờ 35 phút
6
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 257,759 
66 giờ 04 phút
7
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 225,674 
61 giờ 14 phút
8
 Kaya 
 Diệu Yến 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 244,886 
16 giờ 54 phút
9
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 127 
  
 Chính phái 
 7 
 255,723 
75 giờ 18 phút
10
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 308,385 
07 giờ 42 phút
11
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 126 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 166,538 
40 giờ 34 phút
12
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 294,103 
03 giờ 06 phút
13
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 126 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 164,254 
03 giờ 06 phút
14
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 195,952 
66 giờ 07 phút
15
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 251,338 
75 giờ 20 phút
16
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 197,925 
75 giờ 20 phút
17
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 125 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 144,838 
04 giờ 06 phút
18
 NeMo 
 Tử Hào 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 112,881 
66 giờ 05 phút
19
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 245,729 
66 giờ 04 phút
20
 Nakroth 
 Tử Hào 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 106,052 
20 giờ 41 phút
21
 Mira 
 Thích Khách 
 125 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 202,044 
47 giờ 43 phút
22
 Murad 
 Tử Hào 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 94,690 
21 giờ 17 phút
23
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 125 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 102,084 
16 giờ 25 phút
24
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 188,872 
16 giờ 25 phút
25
 Darcy 
 Tử Hào 
 124 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 238,230 
21 giờ 16 phút