Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 1,460,670 
04 giờ 06 phút
2
 Usopp 
 Diệu Yến 
 136 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 279,658 
02 giờ 28 phút
3
 Gracy 
 Thích Khách 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 1,330,580 
04 giờ 06 phút
4
 DoanKich 
 Thích Khách 
 135 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 342,070 
37 giờ 19 phút
5
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 135 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 361,914 
08 giờ 13 phút
6
 Kaya 
 Diệu Yến 
 134 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 284,293 
02 giờ 21 phút
7
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 133 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 287,182 
37 giờ 19 phút
8
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 828,682 
04 giờ 09 phút
9
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 133 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 217,012 
02 giờ 46 phút
10
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 133 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 202,931 
02 giờ 38 phút
11
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 132 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 723,011 
03 giờ 37 phút
12
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,244,077 
04 giờ 18 phút
13
 Darcy 
 Tử Hào 
 132 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 308,421 
07 giờ 38 phút
14
 Mira 
 Thích Khách 
 132 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 246,764 
02 giờ 43 phút
15
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 132 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 174,706 
04 giờ 05 phút
16
 Nakroth 
 Tử Hào 
 132 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 173,447 
07 giờ 38 phút
17
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 132 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 117,133 
11 giờ 46 phút
18
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 132 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 329,011 
06 giờ 22 phút
19
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 132 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 283,788 
12 giờ 57 phút
20
 Murad 
 Tử Hào 
 131 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 168,620 
07 giờ 40 phút
21
 NeMo 
 Tử Hào 
 130 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 191,756 
07 giờ 01 phút
22
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 130 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 170,534 
06 giờ 21 phút
23
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 130,104 
15 giờ 06 phút
24
 TestFull 
 Diệu Yến 
 128 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 157,035 
25 giờ 04 phút
25
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 232,002 
08 giờ 14 phút