Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 133 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 853,333 
04 giờ 44 phút
2
 Usopp 
 Diệu Yến 
 132 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 234,142 
04 giờ 27 phút
3
 Gracy 
 Thích Khách 
 131 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 670,113 
06 giờ 08 phút
4
 DoanKich 
 Thích Khách 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 223,563 
06 giờ 13 phút
5
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 248,639 
06 giờ 12 phút
6
 Kaya 
 Diệu Yến 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 254,801 
04 giờ 15 phút
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 670,994 
16 giờ 01 phút
8
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 129 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 269,124 
03 giờ 53 phút
9
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 192,378 
18 giờ 05 phút
10
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 177,963 
18 giờ 04 phút
11
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 385,571 
19 giờ 28 phút
12
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 422,242 
19 giờ 08 phút
13
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 166,778 
06 giờ 12 phút
14
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 128 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 100,743 
19 giờ 10 phút
15
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 128 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 261,543 
04 giờ 40 phút
16
 Mira 
 Thích Khách 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 215,584 
03 giờ 49 phút
17
 Murad 
 Tử Hào 
 127 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,295 
06 giờ 20 phút
18
 Darcy 
 Tử Hào 
 127 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 264,650 
06 giờ 18 phút
19
 Nakroth 
 Tử Hào 
 127 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 136,322 
06 giờ 13 phút
20
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 122,776 
06 giờ 13 phút
21
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 221,392 
04 giờ 48 phút
22
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 256,049 
03 giờ 51 phút
23
 NeMo 
 Tử Hào 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 123,236 
03 giờ 54 phút
24
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 204,215 
04 giờ 48 phút
25
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 125 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 112,074 
03 giờ 55 phút