Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 172,120 
2
 TaTon 
 Đao Khách 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 221,261 
3
 Phuong5 
 Đao Khách 
 123 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 181,761 
72 giờ 44 phút
4
 ThapNhatLang 
 Đao Khách 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 177,223 
23 giờ 17 phút
5
 LuuTueLamm 
 Đao Khách 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 96,641 
23 giờ 17 phút
6
 Dortt 
 Đao Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 188,136 
23 giờ 17 phút
7
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 120 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 188,582 
23 giờ 17 phút
8
 DJNgan98 
 Đao Khách 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 110,225 
23 giờ 17 phút
9
 Laguna 
 Đao Khách 
 118 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 102,600 
23 giờ 17 phút
10
 ZzWinDyGirlzZ 
 Đao Khách 
 117 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 221,557 
04 giờ 32 phút
11
 TuyetHoa 
 Đao Khách 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 77,455 
04 giờ 32 phút
12
 DaoKiemTieu 
 Đao Khách 
 116 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 134,797 
04 giờ 32 phút
13
 BapCute 
 Đao Khách 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 134,027 
04 giờ 32 phút
14
 TaolaDao 
 Đao Khách 
 116 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 89,389 
04 giờ 32 phút
15
 DaoTinhYeu 
 Đao Khách 
 116 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 6 
 47,790 
04 giờ 32 phút
16
 JPAzuki 
 Đao Khách 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 103,135 
04 giờ 32 phút
17
 HoangLong 
 Đao Khách 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 136,501 
04 giờ 32 phút
18
 MayMan99 
 Đao Khách 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 122,397 
04 giờ 32 phút
19
 BeMua 
 Đao Khách 
 114 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 164,441 
04 giờ 32 phút
20
 BichDao 
 Đao Khách 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 63,352 
04 giờ 32 phút
21
 AmdBMW 
 Đao Khách 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 79,630 
04 giờ 32 phút
22
 PhantomRush 
 Đao Khách 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 27,250 
04 giờ 32 phút
23
 Test111 
 Đao Khách 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 55,995 
04 giờ 32 phút
24
 HuyenMy11 
 Đao Khách 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 96,185 
04 giờ 32 phút
25
 HuyenMy2014 
 Đao Khách 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 92,625 
04 giờ 32 phút