Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Denny 
 Quyền Sư 
 103 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 51,005 
06 giờ 40 phút
2
 CuDamThep 
 Quyền Sư 
 102 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 76,222 
06 giờ 40 phút
3
 AnNam 
 Quyền Sư 
 101 
 God  
 Tà phái 
 5 
 97,755 
02 giờ 22 phút
4
 EmTraiMy 
 Quyền Sư 
 100 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 40,855 
17 giờ 38 phút
5
 OngLaoDanhCa 
 Quyền Sư 
 100 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 37,705 
59 giờ 17 phút
6
 CanhHongPhai 
 Quyền Sư 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 28,972 
59 giờ 17 phút
7
 ChanhDay 
 Quyền Sư 
 97 
 RedSea  
 Chính phái 
 4 
 33,610 
06 giờ 40 phút
8
 LiOa 
 Quyền Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 34,325 
60 giờ 39 phút
9
 Chi2 
 Quyền Sư 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 18,885 
60 giờ 39 phút
10
 HediNg6 
 Quyền Sư 
 90 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 12,935 
60 giờ 39 phút
11
 DamNatDit 
 Quyền Sư 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 6,995 
06 giờ 40 phút
12
 ChunLi 
 Quyền Sư 
 81 
  
 Tà phái 
 3 
 6,745 
04 giờ 48 phút
13
 ManhHao 
 Quyền Sư 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 15,055 
04 giờ 48 phút
14
 Gulcasa 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 3,520 
04 giờ 48 phút
15
 QuyKiemSau 
 Quyền Sư 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,155 
04 giờ 48 phút
16
 Punch 
 Quyền Sư 
 64 
  
 Chính phái 
 3 
 2,925 
36 giờ 14 phút
17
 1canhHoaRoi 
 Quyền Sư 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 1,705 
36 giờ 14 phút
18
 QuyenAnh 
 Quyền Sư 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 7,110 
08 giờ 57 phút
19
 Dia1 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 1,285 
08 giờ 57 phút
20
 zOneHitz 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 740 
08 giờ 57 phút
21
 zKhoaiXinhz 
 Quyền Sư 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 2,560 
02 giờ 57 phút
22
 Bulking 
 Quyền Sư 
 55 
  
 Tà phái 
 2 
 2,060 
02 giờ 57 phút
23
 TXXTTxx 
 Quyền Sư 
 55 
  
 Chính phái 
 2 
 885 
11 giờ 26 phút
24
 chellQV 
 Quyền Sư 
 53 
  
 Tà phái 
 2 
 635 
11 giờ 26 phút
25
 ZzBinhzZ 
 Quyền Sư 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 1,140 
11 giờ 26 phút