Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Chi2 
 Quyền Sư 
 89 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 4 
 16,110 
17 giờ 07 phút
2
 CanhHongPhai 
 Quyền Sư 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 13,420 
03 giờ 54 phút
3
 CuDamThep 
 Quyền Sư 
 88 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 4 
 14,695 
11 giờ 11 phút
4
 LiOa 
 Quyền Sư 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 14,910 
29 giờ 54 phút
5
 OngLaoDanhCa 
 Quyền Sư 
 85 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 13,785 
07 giờ 43 phút
6
 ManhHao 
 Quyền Sư 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 14,570 
04 giờ 12 phút
7
 EmTraiMy 
 Quyền Sư 
 78 
 MyBaby  
 Tà phái 
 3 
 12,940 
31 giờ 46 phút
8
 ChanhDay 
 Quyền Sư 
 75 
 RedSea  
 Chính phái 
 3 
 6,175 
21 giờ 53 phút
9
 Denny 
 Quyền Sư 
 75 
 CORONA  
 Chính phái 
 3 
 4,230 
03 giờ 51 phút
10
 AnNam 
 Quyền Sư 
 72 
 God  
 Tà phái 
 3 
 17,720 
05 giờ 36 phút
11
 Gulcasa 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 3,520 
05 giờ 36 phút
12
 HediNg6 
 Quyền Sư 
 67 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 3 
 1,155 
32 giờ 52 phút
13
 QuyKiemSau 
 Quyền Sư 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,155 
58 giờ 03 phút
14
 Punch 
 Quyền Sư 
 64 
  
 Chính phái 
 3 
 2,925 
07 giờ 26 phút
15
 Dia1 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 1,285 
07 giờ 26 phút
16
 zOneHitz 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 740 
07 giờ 26 phút
17
 1canhHoaRoi 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 830 
00 giờ 20 phút
18
 zKhoaiXinhz 
 Quyền Sư 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 9,270 
33 giờ 29 phút
19
 Bulking 
 Quyền Sư 
 55 
  
 Tà phái 
 2 
 635 
02 giờ 22 phút
20
 chellQV 
 Quyền Sư 
 53 
  
 Tà phái 
 2 
 635 
02 giờ 22 phút
21
 ZzBinhzZ 
 Quyền Sư 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 1,140 
02 giờ 22 phút
22
 Windy 
 Quyền Sư 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 395 
62 giờ 25 phút
23
 1Hit 
 Quyền Sư 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 500 
04 giờ 47 phút
24
 ALexios 
 Quyền Sư 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 205 
04 giờ 47 phút
25
 HellDragon 
 Quyền Sư 
 37 
  
 Tà phái 
 2 
 165 
08 giờ 18 phút