Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 OngLaoDanhCa 
 Quyền Sư 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 106,683 
2
 EmTraiMy 
 Quyền Sư 
 112 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 106,681 
3
 AnNam 
 Quyền Sư 
 112 
 God  
 Tà phái 
 6 
 192,637 
4
 Denny 
 Quyền Sư 
 105 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 71,200 
5
 CuDamThep 
 Quyền Sư 
 103 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 81,252 
6
 CanhHongPhai 
 Quyền Sư 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 29,182 
7
 ChanhDay 
 Quyền Sư 
 97 
 RedSea  
 Chính phái 
 4 
 33,610 
8
 LiOa 
 Quyền Sư 
 96 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 36,330 
9
 Chi2 
 Quyền Sư 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 18,885 
10
 HediNg6 
 Quyền Sư 
 90 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 12,935 
11
 ChunLi 
 Quyền Sư 
 86 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 12,260 
12
 DamNatDit 
 Quyền Sư 
 85 
  
 Chính phái 
 4 
 9,810 
13
 ManhHao 
 Quyền Sư 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 15,055 
14
 Gulcasa 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 3,520 
15
 BopVuGaiXinh 
 Quyền Sư 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 5,949 
16
 T100073533 
 Quyền Sư 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 2,840 
17
 QuyKiemSau 
 Quyền Sư 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 1,155 
18
 Punch 
 Quyền Sư 
 64 
  
 Chính phái 
 3 
 5,605 
19
 1canhHoaRoi 
 Quyền Sư 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 1,705 
20
 QuyenAnh 
 Quyền Sư 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 7,110 
21
 Dia1 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 1,285 
22
 zOneHitz 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 740 
23
 love3 
 Quyền Sư 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 765 
24
 zKhoaiXinhz 
 Quyền Sư 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 2,560 
25
 Bulking 
 Quyền Sư 
 55 
  
 Tà phái 
 2 
 2,060