Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Joker 
 Diệu Yến 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 48,290 
15 giờ 44 phút
2
 XxChipPhexX 
 Diệu Yến 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 45,475 
01 giờ 22 phút
3
 JenXinhGai 
 Diệu Yến 
 103 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 35,595 
32 giờ 24 phút
4
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 103 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 34,285 
02 giờ 26 phút
5
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 102 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 83,745 
14 giờ 32 phút
6
 BeKhung 
 Diệu Yến 
 101 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 22,900 
00 giờ 40 phút
7
 oAno 
 Diệu Yến 
 99 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 29,925 
05 giờ 19 phút
8
 lala4 
 Diệu Yến 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 23,035 
06 giờ 11 phút
9
 VVVVV 
 Diệu Yến 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 17,445 
08 giờ 54 phút
10
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 96 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 27,305 
04 giờ 00 phút
11
 Rise 
 Diệu Yến 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 19,700 
13 giờ 53 phút
12
 TestFull 
 Diệu Yến 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,005 
05 giờ 04 phút
13
 zBongXinhz 
 Diệu Yến 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 23,740 
06 giờ 58 phút
14
 Lagoon 
 Diệu Yến 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 15,530 
32 giờ 39 phút
15
 BanNatDich 
 Diệu Yến 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 13,970 
32 giờ 34 phút
16
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 95 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 18,660 
10 giờ 08 phút
17
 ChuHeoBu 
 Diệu Yến 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 15,945 
32 giờ 37 phút
18
 MinhNQM 
 Diệu Yến 
 94 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 14,815 
15 giờ 03 phút
19
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 93 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 29,600 
18 giờ 14 phút
20
 zxHoaVoSaczx 
 Diệu Yến 
 93 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 42,270 
04 giờ 20 phút
21
 VanMini 
 Diệu Yến 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 26,360 
09 giờ 48 phút
22
 TueLam 
 Diệu Yến 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 13,905 
13 giờ 36 phút
23
 GirlShock 
 Diệu Yến 
 92 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 15,990 
32 giờ 43 phút
24
 CaVoi 
 Diệu Yến 
 91 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 16,475 
07 giờ 53 phút
25
 Celica 
 Diệu Yến 
 91 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 13,220 
32 giờ 02 phút