Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Joker 
 Diệu Yến 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 133,335 
2
 XxChipPhexX 
 Diệu Yến 
 118 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 128,178 
08 giờ 58 phút
3
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 67,425 
08 giờ 05 phút
4
 zBongXinhz 
 Diệu Yến 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 52,880 
12 giờ 42 phút
5
 Mint 
 Diệu Yến 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 60,863 
10 giờ 29 phút
6
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 26,655 
13 giờ 56 phút
7
 BeKhung 
 Diệu Yến 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 47,705 
57 giờ 36 phút
8
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 65,060 
12 giờ 06 phút
9
 TestFull 
 Diệu Yến 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 51,240 
00 giờ 03 phút
10
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 49,525 
09 giờ 47 phút
11
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 109 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 59,805 
12 giờ 32 phút
12
 ChuHeoBu 
 Diệu Yến 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,960 
00 giờ 16 phút
13
 VVVVV 
 Diệu Yến 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 42,810 
31 giờ 03 phút
14
 JenXinhGai 
 Diệu Yến 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 11,900 
00 giờ 11 phút
15
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 107 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 43,180 
07 giờ 40 phút
16
 Laura 
 Diệu Yến 
 107 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 107,800 
10 giờ 38 phút
17
 Phuong3 
 Diệu Yến 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 58,480 
11 giờ 50 phút
18
 App3 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 47,835 
13 giờ 17 phút
19
 App2 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 44,120 
13 giờ 18 phút
20
 Bulma 
 Diệu Yến 
 106 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 40,620 
02 giờ 47 phút
21
 App1 
 Diệu Yến 
 106 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 48,775 
13 giờ 18 phút
22
 Rise 
 Diệu Yến 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 44,600 
13 giờ 18 phút
23
 Denni 
 Diệu Yến 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 62,305 
13 giờ 48 phút
24
 BoBo 
 Diệu Yến 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 40,020 
31 giờ 03 phút
25
 HondaCRV 
 Diệu Yến 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 39,585 
31 giờ 03 phút