Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Usopp 
 Diệu Yến 
 141 
 StarBang  
 Tà phái 
 9 
 399,385 
14 giờ 56 phút
2
 Kaya 
 Diệu Yến 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 335,055 
14 giờ 59 phút
3
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 134 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 309,398 
61 giờ 52 phút
4
 TestFull 
 Diệu Yến 
 132 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 191,080 
14 giờ 52 phút
5
 DJTrangMoon 
 Diệu Yến 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 119,552 
14 giờ 50 phút
6
 Bulma 
 Diệu Yến 
 130 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 206,584 
49 giờ 28 phút
7
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 201,590 
03 giờ 56 phút
8
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 178,389 
64 giờ 54 phút
9
 ChimSeDiNang 
 Diệu Yến 
 129 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 82,767 
03 giờ 37 phút
10
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 106,870 
94 giờ 16 phút
11
 Laura 
 Diệu Yến 
 127 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 206,862 
64 giờ 55 phút
12
 Mint 
 Diệu Yến 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 159,617 
76 giờ 38 phút
13
 OngTapChoi 
 Diệu Yến 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 384,838 
76 giờ 38 phút
14
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,354 
38 giờ 13 phút
15
 App2 
 Diệu Yến 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 160,280 
38 giờ 13 phút
16
 App3 
 Diệu Yến 
 124 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 141,278 
38 giờ 13 phút
17
 DuongQua 
 Diệu Yến 
 123 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 215,620 
13 giờ 48 phút
18
 Monday 
 Diệu Yến 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 198,797 
06 giờ 28 phút
19
 HoaPhuongDo 
 Diệu Yến 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 167,553 
13 giờ 47 phút
20
 MaiPhuongThuy 
 Diệu Yến 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 166,005 
13 giờ 43 phút
21
 NoBiTa 
 Diệu Yến 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 226,772 
20 giờ 29 phút
22
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 145,854 
14 giờ 17 phút
23
 Dirtt 
 Diệu Yến 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 169,442 
14 giờ 17 phút
24
 Zoee 
 Diệu Yến 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 151,706 
13 giờ 43 phút
25
 Annabella 
 Diệu Yến 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 122,615 
13 giờ 34 phút