Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Usopp 
 Diệu Yến 
 142 
 StarBang  
 Tà phái 
 9 
 675,586 
2
 Kaya 
 Diệu Yến 
 141 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 356,990 
3
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 134 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 314,938 
4
 Bulma 
 Diệu Yến 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 231,554 
5
 TestFull 
 Diệu Yến 
 133 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 175,585 
6
 DJTrangMoon 
 Diệu Yến 
 132 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 127,892 
7
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 131 
 TheKing  
 Tà phái 
 8 
 233,980 
71 giờ 59 phút
8
 ChimSeDiNang 
 Diệu Yến 
 131 
 KingMe  
 Tà phái 
 8 
 122,924 
71 giờ 59 phút
9
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 131,925 
71 giờ 59 phút
10
 DuongQua 
 Diệu Yến 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 594,058 
00 giờ 29 phút
11
 HoaPhuongDo 
 Diệu Yến 
 129 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 423,633 
00 giờ 52 phút
12
 MaiPhuongThuy 
 Diệu Yến 
 129 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 395,720 
00 giờ 52 phút
13
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 178,649 
00 giờ 52 phút
14
 Zoee 
 Diệu Yến 
 129 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 380,071 
00 giờ 52 phút
15
 Mint 
 Diệu Yến 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 168,432 
00 giờ 52 phút
16
 Laura 
 Diệu Yến 
 127 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 213,357 
00 giờ 52 phút
17
 OngTapChoi 
 Diệu Yến 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 384,843 
00 giờ 52 phút
18
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,424 
00 giờ 52 phút
19
 App2 
 Diệu Yến 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 160,285 
00 giờ 52 phút
20
 NoBiTa 
 Diệu Yến 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 254,368 
00 giờ 52 phút
21
 App3 
 Diệu Yến 
 124 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 141,283 
00 giờ 52 phút
22
 Annabella 
 Diệu Yến 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,495 
00 giờ 52 phút
23
 Monday 
 Diệu Yến 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 203,977 
00 giờ 52 phút
24
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 154,354 
00 giờ 52 phút
25
 Dirtt 
 Diệu Yến 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 169,442 
00 giờ 52 phút