Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 444,934 
2
 Darcy 
 Tử Hào 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 399,422 
72 giờ 11 phút
3
 Murad 
 Tử Hào 
 136 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 258,321 
72 giờ 12 phút
4
 Nakroth 
 Tử Hào 
 136 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 275,500 
72 giờ 09 phút
5
 NeMo 
 Tử Hào 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 233,051 
72 giờ 09 phút
6
 CaDic 
 Tử Hào 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 195,506 
72 giờ 09 phút
7
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 133 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 172,464 
72 giờ 09 phút
8
 TienDat 
 Tử Hào 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 183,128 
72 giờ 09 phút
9
 DJVuKem 
 Tử Hào 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 153,520 
72 giờ 09 phút
10
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 131 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 234,328 
72 giờ 09 phút
11
 HoangHan 
 Tử Hào 
 131 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 194,801 
72 giờ 09 phút
12
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 131 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 128,436 
72 giờ 09 phút
13
 DJBinhHo 
 Tử Hào 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 142,930 
72 giờ 09 phút
14
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 215,759 
72 giờ 09 phút
15
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 130 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 169,078 
72 giờ 09 phút
16
 HongDen 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 126,858 
72 giờ 09 phút
17
 HoPhach 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 172,262 
72 giờ 09 phút
18
 LionDragon 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 459,694 
00 giờ 19 phút
19
 XoXoXoXo 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 175,357 
00 giờ 19 phút
20
 OngGiao 
 Tử Hào 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 13,451 
00 giờ 19 phút
21
 BeTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 173,125 
00 giờ 19 phút
22
 DuongTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 194,672 
00 giờ 19 phút
23
 Soul 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 63,864 
00 giờ 19 phút
24
 Ship 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 61,959 
00 giờ 19 phút
25
 DaiNam 
 Tử Hào 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 147,200 
00 giờ 19 phút