Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 TheLeader 
 Tử Hào 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 50,725 
31 giờ 32 phút
2
 NeMo 
 Tử Hào 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 57,130 
01 giờ 23 phút
3
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 94,905 
57 giờ 16 phút
4
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 89,170 
57 giờ 13 phút
5
 Nakroth 
 Tử Hào 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 53,090 
00 giờ 29 phút
6
 Darcy 
 Tử Hào 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 54,895 
00 giờ 31 phút
7
 Murad 
 Tử Hào 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 55,765 
00 giờ 31 phút
8
 TienDat 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 64,510 
00 giờ 31 phút
9
 asdwer 
 Tử Hào 
 115 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 60,877 
12 giờ 20 phút
10
 OngGiao 
 Tử Hào 
 113 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 58,397 
10 giờ 05 phút
11
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 83,845 
11 giờ 48 phút
12
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 81,835 
11 giờ 45 phút
13
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 84,085 
11 giờ 44 phút
14
 TruongDepTrai 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 42,680 
30 giờ 39 phút
15
 VietDJ 
 Tử Hào 
 111 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 43,720 
30 giờ 38 phút
16
 TruongPro 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 43,010 
30 giờ 38 phút
17
 zCkKhoaiXinhz 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 44,845 
30 giờ 39 phút
18
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 110 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 63,620 
11 giờ 39 phút
19
 Phuong6 
 Tử Hào 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 56,645 
11 giờ 29 phút
20
 Super87 
 Tử Hào 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 53,035 
05 giờ 54 phút
21
 Phuong2 
 Tử Hào 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 58,655 
11 giờ 28 phút
22
 HongDen 
 Tử Hào 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 49,680 
57 giờ 14 phút
23
 ChuHeoHamAn 
 Tử Hào 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,820 
05 giờ 54 phút
24
 HoangHan 
 Tử Hào 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,690 
05 giờ 54 phút
25
 Gaming 
 Tử Hào 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 16,735 
05 giờ 54 phút