Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 NeMo 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 39,010 
31 giờ 59 phút
2
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 103 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,925 
29 giờ 18 phút
3
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 103 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 47,200 
08 giờ 37 phút
4
 TienDat 
 Tử Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 34,635 
31 giờ 57 phút
5
 TheLeader 
 Tử Hào 
 102 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 16,595 
01 giờ 34 phút
6
 Nakroth 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 20,750 
03 giờ 36 phút
7
 Darcy 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 21,260 
03 giờ 34 phút
8
 Murad 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 21,840 
03 giờ 36 phút
9
 asdwer 
 Tử Hào 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 25,040 
08 giờ 09 phút
10
 lala1 
 Tử Hào 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 21,490 
05 giờ 26 phút
11
 lala3 
 Tử Hào 
 99 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,075 
05 giờ 25 phút
12
 lala 
 Tử Hào 
 99 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,385 
05 giờ 26 phút
13
 OngGiao 
 Tử Hào 
 98 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 18,460 
03 giờ 28 phút
14
 LamDong 
 Tử Hào 
 98 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 30,815 
04 giờ 17 phút
15
 HongDen 
 Tử Hào 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,405 
29 giờ 00 phút
16
 HoPhach 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,360 
18 giờ 42 phút
17
 DacVu 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 23,525 
19 giờ 40 phút
18
 TH03 
 Tử Hào 
 97 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,470 
05 giờ 24 phút
19
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 43,280 
29 giờ 20 phút
20
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 44,010 
29 giờ 10 phút
21
 Gaming 
 Tử Hào 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 21,295 
31 giờ 47 phút
22
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 41,495 
29 giờ 14 phút
23
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,610 
29 giờ 08 phút
24
 TH04 
 Tử Hào 
 97 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 4 
 17,445 
01 giờ 37 phút
25
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 96 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 26,090 
03 giờ 14 phút