Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 138 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 425,454 
23 giờ 31 phút
2
 Murad 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 221,451 
11 giờ 46 phút
3
 Darcy 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 361,592 
12 giờ 06 phút
4
 Nakroth 
 Tử Hào 
 135 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 237,865 
11 giờ 35 phút
5
 NeMo 
 Tử Hào 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 227,491 
61 giờ 29 phút
6
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 132 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 163,434 
14 giờ 25 phút
7
 DJVuKem 
 Tử Hào 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 145,250 
02 giờ 08 phút
8
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 228,953 
61 giờ 26 phút
9
 HoangHan 
 Tử Hào 
 130 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 185,766 
14 giờ 20 phút
10
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 119,521 
76 giờ 07 phút
11
 DJBinhHo 
 Tử Hào 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 134,210 
76 giờ 08 phút
12
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 129 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 210,259 
61 giờ 24 phút
13
 XoXoXoXo 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 168,332 
33 giờ 25 phút
14
 CaDic 
 Tử Hào 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 170,366 
93 giờ 46 phút
15
 TienDat 
 Tử Hào 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 158,188 
93 giờ 46 phút
16
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 127 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 154,433 
22 giờ 48 phút
17
 HongDen 
 Tử Hào 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 112,218 
11 giờ 50 phút
18
 HoPhach 
 Tử Hào 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 157,507 
23 giờ 29 phút
19
 OngGiao 
 Tử Hào 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 154,706 
76 giờ 06 phút
20
 BeTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 173,030 
76 giờ 06 phút
21
 DuongTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 194,642 
76 giờ 06 phút
22
 Soul 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 63,854 
37 giờ 42 phút
23
 Ship 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 61,954 
37 giờ 42 phút
24
 DaiNam 
 Tử Hào 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 147,190 
37 giờ 42 phút
25
 Phuong6 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,031 
37 giờ 42 phút