Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 138 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 276,041 
2
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 131 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 669,682 
15 giờ 46 phút
3
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 205,236 
06 giờ 02 phút
4
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 126,147 
01 giờ 34 phút
5
 QuyKiemz 
 Kiếm Khách 
 127 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 505,822 
01 giờ 34 phút
6
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 126 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 302,971 
39 giờ 07 phút
7
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 75,901 
39 giờ 07 phút
8
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 121 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 211,509 
39 giờ 07 phút
9
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 52,725 
39 giờ 07 phút
10
 ZzWinDyBoyzZ 
 Kiếm Khách 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 556,551 
16 giờ 16 phút
11
 AnhTapChoi 
 Kiếm Khách 
 108 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 1,128 
16 giờ 16 phút
12
 BloodSword 
 Kiếm Khách 
 108 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 112,448 
16 giờ 16 phút
13
 Kurama 
 Kiếm Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 34,925 
16 giờ 16 phút
14
 ODen 
 Kiếm Khách 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 38,885 
16 giờ 16 phút
15
 AnhHuyenMy 
 Kiếm Khách 
 105 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 61,770 
16 giờ 16 phút
16
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 55,950 
16 giờ 16 phút
17
 DongTa 
 Kiếm Khách 
 104 
 God  
 Tà phái 
 5 
 47,410 
16 giờ 16 phút
18
 zSword 
 Kiếm Khách 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 30,690 
16 giờ 16 phút
19
 3ConSau 
 Kiếm Khách 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 47,030 
16 giờ 16 phút
20
 SaturDay 
 Kiếm Khách 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 37,560 
16 giờ 16 phút
21
 TheQueen 
 Kiếm Khách 
 98 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 70,449 
05 giờ 08 phút
22
 TigerAmazon 
 Kiếm Khách 
 96 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 41,705 
05 giờ 08 phút
23
 SoraAoi 
 Kiếm Khách 
 94 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 29,610 
05 giờ 08 phút
24
 XuShi 
 Kiếm Khách 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 19,870 
05 giờ 08 phút
25
 ThuThuyen 
 Kiếm Khách 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 21,450 
05 giờ 08 phút