Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 50,966 
05 giờ 31 phút
2
 BestKhoc 
 Kiếm Khách 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 60,200 
00 giờ 34 phút
3
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 109 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 29,315 
06 giờ 37 phút
4
 zintaro 
 Kiếm Khách 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 56,010 
00 giờ 31 phút
5
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 65,118 
00 giờ 30 phút
6
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 104 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 34,665 
43 giờ 54 phút
7
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 103 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 30,390 
55 giờ 52 phút
8
 ODen 
 Kiếm Khách 
 102 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 29,510 
17 giờ 29 phút
9
 3ConSau 
 Kiếm Khách 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 46,505 
06 giờ 08 phút
10
 Kurama 
 Kiếm Khách 
 100 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 5 
 25,275 
12 giờ 30 phút
11
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 98 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 46,113 
10 giờ 09 phút
12
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 98 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 32,990 
02 giờ 16 phút
13
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 98 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 56,472 
05 giờ 21 phút
14
 TigerAmazon 
 Kiếm Khách 
 96 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 41,705 
55 giờ 25 phút
15
 zSword 
 Kiếm Khách 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 21,125 
07 giờ 24 phút
16
 XuShi 
 Kiếm Khách 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 21,945 
26 giờ 07 phút
17
 ThuThuyen 
 Kiếm Khách 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 18,820 
31 giờ 38 phút
18
 AnhTapChoi 
 Kiếm Khách 
 93 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 43,627 
15 giờ 26 phút
19
 SaturDay 
 Kiếm Khách 
 92 
  
 Chính phái 
 4 
 23,520 
02 giờ 38 phút
20
 AnhHuyenMy 
 Kiếm Khách 
 92 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 27,390 
19 giờ 35 phút
21
 zPhongNhien 
 Kiếm Khách 
 92 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 18,515 
00 giờ 30 phút
22
 DocCoKiemKhach 
 Kiếm Khách 
 92 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 26,513 
00 giờ 30 phút
23
 Golsamin 
 Kiếm Khách 
 92 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 24,930 
00 giờ 30 phút
24
 SoraAoi 
 Kiếm Khách 
 92 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 25,625 
00 giờ 28 phút
25
 BloodSword 
 Kiếm Khách 
 90 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 15,220 
09 giờ 04 phút