Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 296,166 
2
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 132 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 678,792 
3
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 131 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 8 
 238,051 
73 giờ 43 phút
4
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 130,427 
73 giờ 43 phút
5
 QuyKiemz 
 Kiếm Khách 
 127 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 505,822 
73 giờ 43 phút
6
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 126 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 303,016 
73 giờ 43 phút
7
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 75,901 
73 giờ 43 phút
8
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 121 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 211,514 
73 giờ 43 phút
9
 ZzWinDyBoyzZ 
 Kiếm Khách 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 990,369 
24 giờ 19 phút
10
 TheQueen 
 Kiếm Khách 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 151,147 
00 giờ 06 phút
11
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 52,725 
00 giờ 06 phút
12
 AnhTapChoi 
 Kiếm Khách 
 108 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 1,128 
00 giờ 06 phút
13
 BloodSword 
 Kiếm Khách 
 108 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 112,448 
00 giờ 06 phút
14
 Kurama 
 Kiếm Khách 
 107 
  
 Chính phái 
 5 
 34,925 
00 giờ 06 phút
15
 ODen 
 Kiếm Khách 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 38,885 
00 giờ 06 phút
16
 AnhHuyenMy 
 Kiếm Khách 
 105 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 61,770 
00 giờ 06 phút
17
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 55,950 
00 giờ 06 phút
18
 DongTa 
 Kiếm Khách 
 104 
 God  
 Tà phái 
 5 
 47,410 
00 giờ 06 phút
19
 zSword 
 Kiếm Khách 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 30,690 
00 giờ 06 phút
20
 3ConSau 
 Kiếm Khách 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 47,030 
00 giờ 06 phút
21
 SaturDay 
 Kiếm Khách 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 37,560 
00 giờ 06 phút
22
 TigerAmazon 
 Kiếm Khách 
 96 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 41,705 
00 giờ 06 phút
23
 SoraAoi 
 Kiếm Khách 
 94 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 29,630 
00 giờ 06 phút
24
 XuShi 
 Kiếm Khách 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 19,870 
00 giờ 06 phút
25
 ThuThuyen 
 Kiếm Khách 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 21,450 
00 giờ 06 phút