Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 192,388 
18 giờ 43 phút
2
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 75,901 
18 giờ 43 phút
3
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 85,817 
04 giờ 25 phút
4
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 120 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 136,453 
18 giờ 24 phút
5
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 334,797 
03 giờ 14 phút
6
 QuyKiemz 
 Kiếm Khách 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 232,611 
09 giờ 46 phút
7
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 116 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 217,939 
17 giờ 55 phút
8
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 113 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 155,346 
18 giờ 24 phút
9
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 52,725 
18 giờ 24 phút
10
 AnhTapChoi 
 Kiếm Khách 
 108 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 5,258 
18 giờ 24 phút
11
 Kurama 
 Kiếm Khách 
 107 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 5 
 34,840 
18 giờ 24 phút
12
 BloodSword 
 Kiếm Khách 
 105 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 103,343 
12 giờ 29 phút
13
 ODen 
 Kiếm Khách 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 38,885 
12 giờ 29 phút
14
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 55,950 
12 giờ 29 phút
15
 AnhHuyenMy 
 Kiếm Khách 
 102 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 47,585 
12 giờ 29 phút
16
 zSword 
 Kiếm Khách 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 30,690 
12 giờ 29 phút
17
 3ConSau 
 Kiếm Khách 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 47,030 
12 giờ 29 phút
18
 DongTa 
 Kiếm Khách 
 100 
 God  
 Tà phái 
 5 
 40,715 
15 giờ 12 phút
19
 SaturDay 
 Kiếm Khách 
 99 
  
 Chính phái 
 4 
 37,560 
15 giờ 12 phút
20
 TigerAmazon 
 Kiếm Khách 
 96 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 41,705 
15 giờ 12 phút
21
 SoraAoi 
 Kiếm Khách 
 94 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 29,610 
15 giờ 12 phút
22
 XuShi 
 Kiếm Khách 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 19,870 
15 giờ 12 phút
23
 DocCoKiemKhach 
 Kiếm Khách 
 93 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 27,158 
15 giờ 12 phút
24
 ThuThuyen 
 Kiếm Khách 
 93 
  
 Tà phái 
 4 
 18,820 
15 giờ 12 phút
25
 zPhongNhien 
 Kiếm Khách 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 3,446 
15 giờ 12 phút