Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 CuLong 
 Thương Hào 
 100 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 23,850 
17 giờ 17 phút
2
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 18,020 
31 giờ 36 phút
3
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 94 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 17,255 
09 giờ 07 phút
4
 MeHuyenMy 
 Thương Hào 
 80 
 MyBaby  
 Tà phái 
 4 
 12,690 
03 giờ 47 phút
5
 CaMatQuy 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 3,225 
03 giờ 47 phút
6
 47Beoo47 
 Thương Hào 
 76 
 HORIZON  
 Chính phái 
 3 
 6,720 
30 giờ 35 phút
7
 Wolf 
 Thương Hào 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 2,785 
10 giờ 21 phút
8
 oBabyo 
 Thương Hào 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 6,540 
10 giờ 21 phút
9
 Tuyet 
 Thương Hào 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 6,910 
10 giờ 21 phút
10
 TuoiGiSanhVai 
 Thương Hào 
 69 
 SongChetViG  
 Chính phái 
 3 
 5,145 
10 giờ 21 phút
11
 EmilyVanCamp 
 Thương Hào 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 5,310 
02 giờ 43 phút
12
 Nibs 
 Thương Hào 
 66 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 3 
 5,425 
05 giờ 44 phút
13
 EmThuong 
 Thương Hào 
 63 
  
 Chính phái 
 3 
 3,215 
05 giờ 44 phút
14
 BachLap 
 Thương Hào 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 2,790 
05 giờ 55 phút
15
 ScytherS 
 Thương Hào 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 360 
07 giờ 22 phút
16
 NguyetAnh 
 Thương Hào 
 50 
 Optional  
 Tà phái 
 2 
 4,740 
05 giờ 13 phút
17
 PhuSat 
 Thương Hào 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 745 
05 giờ 59 phút
18
 Chery 
 Thương Hào 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 335 
05 giờ 59 phút
19
 shiYan 
 Thương Hào 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 475 
05 giờ 59 phút
20
 suboo 
 Thương Hào 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 405 
05 giờ 59 phút
21
 ChoDien 
 Thương Hào 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 1,265 
84 giờ 20 phút
22
 GodofSpear 
 Thương Hào 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 550 
84 giờ 20 phút
23
 CoBeChanCuu 
 Thương Hào 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 425 
84 giờ 20 phút
24
 Ann2 
 Thương Hào 
 44 
  
 Tà phái 
 2 
 485 
84 giờ 20 phút
25
 BachHo 
 Thương Hào 
 44 
  
 Chính phái 
 2 
 150 
84 giờ 20 phút