Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 137 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 189,784 
71 giờ 19 phút
2
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 124 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 169,467 
71 giờ 19 phút
3
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,110 
71 giờ 19 phút
4
 MeHuyenMy 
 Thương Hào 
 107 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 88,321 
71 giờ 19 phút
5
 ThuongMu 
 Thương Hào 
 102 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 80,643 
71 giờ 19 phút
6
 DuongThieu 
 Thương Hào 
 99 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 20,244 
71 giờ 19 phút
7
 ZinZhao 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 20,515 
71 giờ 19 phút
8
 9505 
 Thương Hào 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 12,445 
71 giờ 19 phút
9
 KieuQuyPhi4 
 Thương Hào 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 48,004 
71 giờ 19 phút
10
 EmilyVanCamp 
 Thương Hào 
 86 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 24,046 
71 giờ 19 phút
11
 47Beoo47 
 Thương Hào 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 9,740 
71 giờ 19 phút
12
 Wolf 
 Thương Hào 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 7,680 
71 giờ 19 phút
13
 CaMatQuy 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 3,225 
71 giờ 19 phút
14
 oBabyo 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 7,945 
71 giờ 19 phút
15
 LyThong 
 Thương Hào 
 75 
 Optional  
 Tà phái 
 3 
 8,670 
71 giờ 19 phút
16
 ZxTuyetNhixZ 
 Thương Hào 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 5,380 
71 giờ 19 phút
17
 LanhHuyet 
 Thương Hào 
 73 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 3 
 2,345 
71 giờ 19 phút
18
 TuoiGiSanhVai 
 Thương Hào 
 71 
  
 Chính phái 
 3 
 5,900 
71 giờ 19 phút
19
 Tuyet 
 Thương Hào 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 6,910 
71 giờ 19 phút
20
 BachLap 
 Thương Hào 
 70 
  
 Tà phái 
 3 
 5,320 
71 giờ 19 phút
21
 Leonidas 
 Thương Hào 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 1,835 
71 giờ 19 phút
22
 BangUx 
 Thương Hào 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 1,210 
71 giờ 19 phút
23
 ThuongKhachEz 
 Thương Hào 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 1,935 
71 giờ 19 phút
24
 EmThuong 
 Thương Hào 
 63 
  
 Chính phái 
 3 
 3,215 
71 giờ 19 phút
25
 Thuong4PSP 
 Thương Hào 
 61 
  
 Chính phái 
 3 
 1,025 
71 giờ 19 phút