Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 176,683 
01 giờ 14 phút
2
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 108 
 HongKong  
 Tà phái 
 5 
 47,625 
11 giờ 54 phút
3
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 108 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 54,504 
10 giờ 06 phút
4
 MeHuyenMy 
 Thương Hào 
 99 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 61,026 
10 giờ 46 phút
5
 ZinZhao 
 Thương Hào 
 92 
  
 Tà phái 
 4 
 20,515 
47 giờ 49 phút
6
 9505 
 Thương Hào 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 12,445 
89 giờ 30 phút
7
 EmilyVanCamp 
 Thương Hào 
 86 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 24,046 
89 giờ 30 phút
8
 47Beoo47 
 Thương Hào 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 9,740 
89 giờ 30 phút
9
 Wolf 
 Thương Hào 
 78 
 KingMe  
 Tà phái 
 3 
 7,680 
89 giờ 30 phút
10
 CaMatQuy 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 3,225 
89 giờ 30 phút
11
 oBabyo 
 Thương Hào 
 76 
  
 Chính phái 
 3 
 7,945 
89 giờ 30 phút
12
 LyThong 
 Thương Hào 
 75 
 Optional  
 Tà phái 
 3 
 8,670 
89 giờ 30 phút
13
 ZxTuyetNhixZ 
 Thương Hào 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 5,380 
89 giờ 30 phút
14
 LanhHuyet 
 Thương Hào 
 73 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 3 
 2,345 
31 giờ 15 phút
15
 TuoiGiSanhVai 
 Thương Hào 
 71 
  
 Chính phái 
 3 
 5,890 
08 giờ 42 phút
16
 Tuyet 
 Thương Hào 
 70 
  
 Chính phái 
 3 
 6,910 
08 giờ 42 phút
17
 Leonidas 
 Thương Hào 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 1,835 
08 giờ 42 phút
18
 BachLap 
 Thương Hào 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 4,620 
89 giờ 26 phút
19
 Nibs 
 Thương Hào 
 66 
  
 Chính phái 
 3 
 5,425 
05 giờ 49 phút
20
 EmThuong 
 Thương Hào 
 63 
  
 Chính phái 
 3 
 3,215 
05 giờ 49 phút
21
 HuyLo 
 Thương Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 1,390 
30 giờ 19 phút
22
 AnhTraiNgheo 
 Thương Hào 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 1,800 
30 giờ 19 phút
23
 BanhBeo 
 Thương Hào 
 55 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 2 
 1,085 
40 giờ 33 phút
24
 ScytherS 
 Thương Hào 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 360 
40 giờ 33 phút
25
 NguyetAnh 
 Thương Hào 
 50 
 Optional  
 Tà phái 
 2 
 8,755 
40 giờ 33 phút