Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 DrBeo 
 Cung Thủ 
 118 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 169,249 
2
 LTueLamm 
 Cung Thủ 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 134,136 
76 giờ 56 phút
3
 ChienThanCung 
 Cung Thủ 
 117 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 240,366 
76 giờ 56 phút
4
 chiton 
 Cung Thủ 
 116 
 God  
 Tà phái 
 6 
 249,585 
12 giờ 29 phút
5
 LeuLeu 
 Cung Thủ 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 166,025 
12 giờ 29 phút
6
 HuyenMy6 
 Cung Thủ 
 109 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 75,495 
12 giờ 29 phút
7
 Chi3 
 Cung Thủ 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 71,311 
12 giờ 29 phút
8
 CoCaPesi88 
 Cung Thủ 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 62,995 
12 giờ 29 phút
9
 Chi2XaHoi 
 Cung Thủ 
 107 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 135,376 
12 giờ 29 phút
10
 ThichCamCung 
 Cung Thủ 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 78,270 
12 giờ 29 phút
11
 Drown 
 Cung Thủ 
 100 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 35,175 
12 giờ 29 phút
12
 oOoPhaThanoOo 
 Cung Thủ 
 99 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 83,868 
04 giờ 31 phút
13
 ChuHeoDangIu 
 Cung Thủ 
 97 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 24,155 
04 giờ 31 phút
14
 S2Hang 
 Cung Thủ 
 93 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 29,220 
04 giờ 31 phút
15
 MaCung 
 Cung Thủ 
 93 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 45,555 
04 giờ 31 phút
16
 QuanJaz 
 Cung Thủ 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 41,879 
04 giờ 31 phút
17
 MyLinh 
 Cung Thủ 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 38,185 
04 giờ 31 phút
18
 ThuyTien 
 Cung Thủ 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 11,020 
04 giờ 31 phút
19
 DoatMenh 
 Cung Thủ 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 23,265 
04 giờ 31 phút
20
 zzMeozz 
 Cung Thủ 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 13,445 
04 giờ 31 phút
21
 SunShine 
 Cung Thủ 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 9,045 
04 giờ 31 phút
22
 Orange 
 Cung Thủ 
 80 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 5,990 
04 giờ 31 phút
23
 Netfl1x 
 Cung Thủ 
 79 
  
 Chính phái 
 3 
 4,155 
04 giờ 31 phút
24
 YenNamPhi 
 Cung Thủ 
 79 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 3 
 6,085 
04 giờ 31 phút
25
 DauTayy 
 Cung Thủ 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 8,285 
04 giờ 31 phút