Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 CoCaPesi88 
 Cung Thủ 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 44,855 
2
 LeuLeu 
 Cung Thủ 
 104 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 89,475 
02 giờ 03 phút
3
 Chi3 
 Cung Thủ 
 104 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 51,131 
33 giờ 27 phút
4
 DrBeo 
 Cung Thủ 
 103 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 71,200 
80 giờ 49 phút
5
 LTueLamm 
 Cung Thủ 
 102 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 38,410 
12 giờ 14 phút
6
 chiton 
 Cung Thủ 
 101 
 God  
 Tà phái 
 5 
 95,640 
02 giờ 11 phút
7
 HuyenMy6 
 Cung Thủ 
 98 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 39,145 
17 giờ 24 phút
8
 Drown 
 Cung Thủ 
 98 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 30,690 
05 giờ 49 phút
9
 ChuHeoDangIu 
 Cung Thủ 
 97 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 24,155 
05 giờ 49 phút
10
 ThichCamCung 
 Cung Thủ 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 46,380 
09 giờ 08 phút
11
 ChienThanCung 
 Cung Thủ 
 95 
  
 Chính phái 
 4 
 57,715 
11 giờ 13 phút
12
 S2Hang 
 Cung Thủ 
 93 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 29,220 
13 giờ 30 phút
13
 MaCung 
 Cung Thủ 
 93 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 45,555 
13 giờ 30 phút
14
 MyLinh 
 Cung Thủ 
 86 
  
 Tà phái 
 4 
 38,185 
13 giờ 30 phút
15
 ThuyTien 
 Cung Thủ 
 86 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 11,020 
13 giờ 30 phút
16
 DoatMenh 
 Cung Thủ 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 23,265 
13 giờ 30 phút
17
 Chi2XaHoi 
 Cung Thủ 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 12,110 
13 giờ 30 phút
18
 zzMeozz 
 Cung Thủ 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 13,445 
13 giờ 30 phút
19
 SunShine 
 Cung Thủ 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 9,045 
13 giờ 30 phút
20
 Orange 
 Cung Thủ 
 80 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 5,990 
13 giờ 30 phút
21
 YenNamPhi 
 Cung Thủ 
 79 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 3 
 6,085 
22 giờ 25 phút
22
 3SoDep 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 2,890 
22 giờ 25 phút
23
 Nhan 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 8,520 
22 giờ 25 phút
24
 PIGG 
 Cung Thủ 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 7,970 
22 giờ 25 phút
25
 BanLaTruot 
 Cung Thủ 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 4,425 
22 giờ 25 phút