Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Chi3 
 Cung Thủ 
 95 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 15,445 
26 giờ 58 phút
2
 CoCaPesi88 
 Cung Thủ 
 93 
  
 Chính phái 
 4 
 17,295 
10 giờ 27 phút
3
 LTueLamm 
 Cung Thủ 
 92 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,170 
13 giờ 57 phút
4
 ChuHeoDangIu 
 Cung Thủ 
 90 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 12,830 
32 giờ 47 phút
5
 DrBeo 
 Cung Thủ 
 89 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 42,655 
27 giờ 31 phút
6
 LeuLeu 
 Cung Thủ 
 88 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 32,340 
07 giờ 32 phút
7
 ThuyTien 
 Cung Thủ 
 86 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 16,945 
27 giờ 57 phút
8
 MyLinh 
 Cung Thủ 
 85 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 33,630 
01 giờ 01 phút
9
 MaCung 
 Cung Thủ 
 83 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 29,925 
07 giờ 30 phút
10
 DoatMenh 
 Cung Thủ 
 83 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 23,065 
05 giờ 17 phút
11
 zzMeozz 
 Cung Thủ 
 82 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 4 
 10,030 
01 giờ 50 phút
12
 SunShine 
 Cung Thủ 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 7,975 
08 giờ 43 phút
13
 S2Hang 
 Cung Thủ 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 14,095 
18 giờ 21 phút
14
 HuyenMy6 
 Cung Thủ 
 80 
 MyBaby  
 Tà phái 
 4 
 12,610 
04 giờ 58 phút
15
 ThichCamCung 
 Cung Thủ 
 80 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 3 
 22,355 
26 giờ 42 phút
16
 3SoDep 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 2,890 
26 giờ 42 phút
17
 Nhan 
 Cung Thủ 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 8,520 
26 giờ 42 phút
18
 PIGG 
 Cung Thủ 
 74 
  
 Tà phái 
 3 
 7,970 
26 giờ 42 phút
19
 BanLaTruot 
 Cung Thủ 
 74 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 3 
 4,425 
26 giờ 42 phút
20
 chiton 
 Cung Thủ 
 72 
 God  
 Tà phái 
 3 
 18,485 
05 giờ 59 phút
21
 SinDy 
 Cung Thủ 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 6,560 
05 giờ 59 phút
22
 Drown 
 Cung Thủ 
 68 
  
 Chính phái 
 3 
 6,135 
11 giờ 49 phút
23
 BanTia 
 Cung Thủ 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 4,665 
32 giờ 38 phút
24
 Zenia 
 Cung Thủ 
 66 
 ENGeg  
 Chính phái 
 3 
 3,240 
32 giờ 38 phút
25
 MsTamz 
 Cung Thủ 
 65 
 CORONA  
 Chính phái 
 3 
 19,910 
32 giờ 38 phút