Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 60,755 
00 giờ 43 phút
2
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 55,020 
28 giờ 26 phút
3
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 41,230 
00 giờ 42 phút
4
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 101 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 28,220 
02 giờ 47 phút
5
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 99 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 17,080 
05 giờ 36 phút
6
 lala2 
 Đại Phu 
 98 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 22,550 
04 giờ 34 phút
7
 Democracy 
 Đại Phu 
 98 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 39,120 
28 giờ 18 phút
8
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 44,335 
28 giờ 24 phút
9
 Wireless 
 Đại Phu 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 19,070 
30 giờ 55 phút
10
 Gary 
 Đại Phu 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 20,475 
08 giờ 50 phút
11
 ChuHeoHamNgu 
 Đại Phu 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 18,025 
30 giờ 58 phút
12
 KeDocTon 
 Đại Phu 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 16,800 
15 giờ 24 phút
13
 Phuong9 
 Đại Phu 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 18,890 
30 giờ 51 phút
14
 zBeBuffz 
 Đại Phu 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 17,480 
05 giờ 18 phút
15
 HuanRose 
 Đại Phu 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 16,085 
30 giờ 51 phút
16
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 94 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 17,085 
08 giờ 23 phút
17
 EmGai 
 Đại Phu 
 93 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 23,835 
07 giờ 13 phút
18
 VuEm 
 Đại Phu 
 91 
  
 Tà phái 
 4 
 11,490 
07 giờ 13 phút
19
 Phuong1 
 Đại Phu 
 91 
 CBTeam  
 Chính phái 
 4 
 18,065 
04 giờ 49 phút
20
 JPAmmie 
 Đại Phu 
 91 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 16,245 
03 giờ 05 phút
21
 encovi 
 Đại Phu 
 91 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 23,685 
24 giờ 33 phút
22
 ThienAn 
 Đại Phu 
 91 
  
 Chính phái 
 4 
 17,605 
07 giờ 21 phút
23
 HaLan 
 Đại Phu 
 90 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 11,820 
12 giờ 46 phút
24
 Soda 
 Đại Phu 
 90 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 14,635 
30 giờ 26 phút
25
 MQAT 
 Đại Phu 
 90 
  
 Tà phái 
 4 
 15,360 
30 giờ 45 phút