Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 611,247 
2
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 255,615 
71 giờ 09 phút
3
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 135 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 368,431 
71 giờ 09 phút
4
 Broly 
 Đại Phu 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 132,552 
71 giờ 09 phút
5
 Jasmine 
 Đại Phu 
 131 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 210,979 
71 giờ 09 phút
6
 Democracy 
 Đại Phu 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 208,641 
71 giờ 09 phút
7
 TieuLongNu 
 Đại Phu 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 74,722 
21 giờ 57 phút
8
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 128 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 173,459 
21 giờ 57 phút
9
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 156,074 
21 giờ 57 phút
10
 CoTapChoi 
 Đại Phu 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 176,794 
21 giờ 57 phút
11
 NuVuong 
 Đại Phu 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,378 
21 giờ 57 phút
12
 XuKa 
 Đại Phu 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 202,924 
21 giờ 57 phút
13
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 123 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 119,630 
21 giờ 47 phút
14
 BaBy 
 Đại Phu 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 238,458 
69 giờ 36 phút
15
 MyLan 
 Đại Phu 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 214,023 
69 giờ 36 phút
16
 MeoConTapBoi 
 Đại Phu 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,016 
69 giờ 36 phút
17
 Durtt 
 Đại Phu 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 196,801 
69 giờ 36 phút
18
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 114,464 
69 giờ 36 phút
19
 Chopper 
 Đại Phu 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 53,498 
69 giờ 36 phút
20
 MeoMatKhoc 
 Đại Phu 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 119,098 
69 giờ 36 phút
21
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 169,635 
69 giờ 36 phút
22
 Phuong1 
 Đại Phu 
 117 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 11,502 
69 giờ 36 phút
23
 xxxPVPxxx 
 Đại Phu 
 116 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 71,095 
69 giờ 36 phút
24
 BuffBuff 
 Đại Phu 
 116 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 133,973 
69 giờ 36 phút
25
 Phuong9 
 Đại Phu 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 93,655 
69 giờ 36 phút