Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 514,417 
22 giờ 47 phút
2
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 135 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 218,195 
10 giờ 33 phút
3
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 362,921 
60 giờ 52 phút
4
 Jasmine 
 Đại Phu 
 130 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 201,864 
13 giờ 37 phút
5
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 128 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 167,179 
28 giờ 11 phút
6
 Democracy 
 Đại Phu 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 194,006 
00 giờ 09 phút
7
 Broly 
 Đại Phu 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 98,443 
93 giờ 02 phút
8
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 126 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 147,284 
75 giờ 23 phút
9
 CoTapChoi 
 Đại Phu 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 176,794 
75 giờ 23 phút
10
 NuVuong 
 Đại Phu 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,368 
36 giờ 58 phút
11
 MeoConTapBoi 
 Đại Phu 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 123,976 
28 giờ 26 phút
12
 MyLan 
 Đại Phu 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 209,048 
95 giờ 44 phút
13
 XuKa 
 Đại Phu 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 193,704 
19 giờ 11 phút
14
 TieuLongNu 
 Đại Phu 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 22,942 
12 giờ 33 phút
15
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 105,170 
05 giờ 31 phút
16
 Durtt 
 Đại Phu 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 196,801 
05 giờ 31 phút
17
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 120 
  
 Tà phái 
 6 
 114,464 
05 giờ 31 phút
18
 Chopper 
 Đại Phu 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 53,498 
05 giờ 31 phút
19
 MeoMatKhoc 
 Đại Phu 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 119,098 
05 giờ 31 phút
20
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 169,635 
05 giờ 31 phút
21
 BaBy 
 Đại Phu 
 118 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 204,568 
09 giờ 22 phút
22
 Phuong1 
 Đại Phu 
 117 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 11,192 
09 giờ 22 phút
23
 xxxPVPxxx 
 Đại Phu 
 116 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 73,190 
09 giờ 22 phút
24
 BuffBuff 
 Đại Phu 
 116 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 133,973 
09 giờ 22 phút
25
 Phuong9 
 Đại Phu 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 93,655 
09 giờ 22 phút