Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 204,276 
16 giờ 22 phút
2
 AnnieKute 
 Đại Phu 
 119 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 111,109 
16 giờ 22 phút
3
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 144,979 
56 giờ 53 phút
4
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 69,100 
00 giờ 11 phút
5
 Jasmine 
 Đại Phu 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 52,510 
00 giờ 48 phút
6
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 113 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 74,264 
09 giờ 32 phút
7
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 97,820 
11 giờ 24 phút
8
 zBeBuffz 
 Đại Phu 
 112 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 44,380 
30 giờ 15 phút
9
 Phuong9 
 Đại Phu 
 111 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 58,660 
11 giờ 09 phút
10
 Democracy 
 Đại Phu 
 110 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 103,720 
58 giờ 07 phút
11
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 109 
 HongKong  
 Tà phái 
 5 
 47,945 
11 giờ 45 phút
12
 BuffBuff 
 Đại Phu 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 49,525 
11 giờ 45 phút
13
 ChuHeoHamNgu 
 Đại Phu 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 47,190 
05 giờ 31 phút
14
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 108 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,285 
05 giờ 11 phút
15
 Gary 
 Đại Phu 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 56,575 
05 giờ 31 phút
16
 Phuong1 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,130 
05 giờ 31 phút
17
 ThuyLinh 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 114,745 
09 giờ 49 phút
18
 EmGai 
 Đại Phu 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 50,535 
30 giờ 15 phút
19
 Broly 
 Đại Phu 
 106 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 5 
 27,545 
01 giờ 59 phút
20
 JPAmmie 
 Đại Phu 
 106 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 49,525 
09 giờ 49 phút
21
 Soda 
 Đại Phu 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 43,835 
30 giờ 15 phút
22
 BiBi 
 Đại Phu 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 38,135 
30 giờ 16 phút
23
 MeoMatKhoc 
 Đại Phu 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,025 
64 giờ 35 phút
24
 KeDocTon 
 Đại Phu 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 39,275 
64 giờ 35 phút
25
 HoaThanY 
 Đại Phu 
 105 
 LinhDanhLe  
 Chính phái 
 5 
 86,880 
09 giờ 24 phút