Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Bunny 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 140,860 
12 giờ 30 phút
2
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 141,289 
00 giờ 06 phút
3
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 113,041 
12 giờ 29 phút
4
 Gracy 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 196,679 
01 giờ 18 phút
5
 DoanKich 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 133,693 
08 giờ 47 phút
6
 Mira 
 Thích Khách 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 113,549 
08 giờ 38 phút
7
 SunFlower 
 Thích Khách 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 60,405 
00 giờ 04 phút
8
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 72,112 
13 giờ 31 phút
9
 VVhy 
 Thích Khách 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 68,262 
65 giờ 09 phút
10
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 110 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 72,145 
07 giờ 48 phút
11
 Fire 
 Thích Khách 
 109 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 85,187 
12 giờ 18 phút
12
 TamKich 
 Thích Khách 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 49,125 
58 giờ 37 phút
13
 NhiKich 
 Thích Khách 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 50,390 
57 giờ 25 phút
14
 NhatKich 
 Thích Khách 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 50,010 
57 giờ 25 phút
15
 NinJa 
 Thích Khách 
 108 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 51,280 
06 giờ 01 phút
16
 HallowTi 
 Thích Khách 
 108 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 95,117 
80 giờ 21 phút
17
 Brolyy 
 Thích Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 82,240 
02 giờ 32 phút
18
 iBach 
 Thích Khách 
 107 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 74,170 
02 giờ 32 phút
19
 Phuong7 
 Thích Khách 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,190 
06 giờ 04 phút
20
 BuBu 
 Thích Khách 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 37,890 
30 giờ 49 phút
21
 LyLy 
 Thích Khách 
 105 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 46,878 
30 giờ 49 phút
22
 XeNa 
 Thích Khách 
 104 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 37,905 
00 giờ 58 phút
23
 HoangThuHuyen 
 Thích Khách 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,870 
07 giờ 15 phút
24
 ChuHeoMap 
 Thích Khách 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 42,305 
06 giờ 04 phút
25
 App22 
 Thích Khách 
 104 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 5 
 31,350 
16 giờ 11 phút