Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 DoanKich 
 Thích Khách 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 621,962 
2
 Mira 
 Thích Khách 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 302,885 
3
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 139 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,481,497 
4
 Brolyy 
 Thích Khách 
 136 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 892,918 
5
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 790,901 
6
 TamKich 
 Thích Khách 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 231,637 
7
 NhiKich 
 Thích Khách 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 230,797 
8
 NhatKich 
 Thích Khách 
 130 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 177,766 
9
 Fire 
 Thích Khách 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 261,649 
72 giờ 00 phút
10
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 168,972 
47 giờ 48 phút
11
 VVhy 
 Thích Khách 
 124 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 173,168 
47 giờ 48 phút
12
 YoGa 
 Thích Khách 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 230,097 
47 giờ 48 phút
13
 Bunny 
 Thích Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 144,170 
47 giờ 48 phút
14
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 116,446 
47 giờ 48 phút
15
 NinJaa 
 Thích Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 179,341 
47 giờ 48 phút
16
 Crystal 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 56,098 
47 giờ 48 phút
17
 HallowTi 
 Thích Khách 
 119 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 68,202 
47 giờ 48 phút
18
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 212,256 
47 giờ 48 phút
19
 Hayate 
 Thích Khách 
 118 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 215,490 
00 giờ 40 phút
20
 SunFlower 
 Thích Khách 
 117 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 84,405 
00 giờ 40 phút
21
 HunterX 
 Thích Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 81,810 
00 giờ 40 phút
22
 NinJa 
 Thích Khách 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 56,699 
00 giờ 40 phút
23
 iBach 
 Thích Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 104,110 
00 giờ 40 phút
24
 Phuong7 
 Thích Khách 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 65,810 
00 giờ 40 phút
25
 TinhTienChoDat 
 Thích Khách 
 108 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 125,525 
00 giờ 40 phút