Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 DoanKich 
 Thích Khách 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 501,763 
23 giờ 44 phút
2
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 138 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,473,302 
00 giờ 25 phút
3
 Mira 
 Thích Khách 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 282,250 
14 giờ 24 phút
4
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 135 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 776,791 
61 giờ 27 phút
5
 Brolyy 
 Thích Khách 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 771,536 
39 giờ 04 phút
6
 TamKich 
 Thích Khách 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 216,772 
23 giờ 40 phút
7
 NhiKich 
 Thích Khách 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 216,112 
23 giờ 41 phút
8
 NhatKich 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 162,946 
01 giờ 04 phút
9
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 163,762 
00 giờ 27 phút
10
 Fire 
 Thích Khách 
 127 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 228,634 
06 giờ 55 phút
11
 VVhy 
 Thích Khách 
 124 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 172,613 
06 giờ 55 phút
12
 YoGa 
 Thích Khách 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 224,937 
96 giờ 39 phút
13
 Bunny 
 Thích Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 144,170 
96 giờ 39 phút
14
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 116,446 
96 giờ 39 phút
15
 NinJaa 
 Thích Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 179,341 
96 giờ 39 phút
16
 Crystal 
 Thích Khách 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 56,098 
96 giờ 39 phút
17
 HallowTi 
 Thích Khách 
 119 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 68,202 
96 giờ 39 phút
18
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 212,256 
96 giờ 39 phút
19
 SunFlower 
 Thích Khách 
 117 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 84,405 
96 giờ 39 phút
20
 Hayate 
 Thích Khách 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 140,670 
65 giờ 23 phút
21
 HunterX 
 Thích Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 81,810 
65 giờ 23 phút
22
 NinJa 
 Thích Khách 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 56,699 
65 giờ 23 phút
23
 iBach 
 Thích Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 104,110 
65 giờ 23 phút
24
 Phuong7 
 Thích Khách 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 65,810 
65 giờ 23 phút
25
 TinhTienChoDat 
 Thích Khách 
 108 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 125,525 
65 giờ 23 phút