Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 BestCaKhia 
 Cầm Sư 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 52,255 
15 giờ 12 phút
2
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 108 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 48,935 
05 giờ 46 phút
3
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 104 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 37,760 
12 giờ 26 phút
4
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 40,445 
27 giờ 00 phút
5
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 17,960 
33 giờ 18 phút
6
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 95 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,820 
07 giờ 31 phút
7
 TieuNguNguyet 
 Cầm Sư 
 89 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,515 
05 giờ 41 phút
8
 Thu6Ngay13 
 Cầm Sư 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 11,280 
08 giờ 00 phút
9
 Majesty 
 Cầm Sư 
 88 
  
 Chính phái 
 4 
 12,275 
06 giờ 33 phút
10
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 87 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 34,405 
33 giờ 17 phút
11
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 87 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 4 
 14,335 
32 giờ 10 phút
12
 NhamDoanhDoanh 
 Cầm Sư 
 85 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 9,285 
32 giờ 43 phút
13
 ThanhCo 
 Cầm Sư 
 84 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 30,575 
04 giờ 36 phút
14
 Nero 
 Cầm Sư 
 82 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 13,635 
03 giờ 38 phút
15
 TieuLongNhi 
 Cầm Sư 
 80 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 13,850 
03 giờ 37 phút
16
 Jessico 
 Cầm Sư 
 80 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 17,290 
33 giờ 29 phút
17
 MeoTrang 
 Cầm Sư 
 79 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 3 
 13,550 
03 giờ 38 phút
18
 Junne 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 5,945 
03 giờ 38 phút
19
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 15,500 
05 giờ 31 phút
20
 Melody 
 Cầm Sư 
 75 
  
 Tà phái 
 3 
 4,660 
14 giờ 39 phút
21
 JPAzuMi 
 Cầm Sư 
 73 
  
 Chính phái 
 3 
 7,015 
14 giờ 39 phút
22
 iCam 
 Cầm Sư 
 69 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 3 
 7,620 
07 giờ 44 phút
23
 TLinh 
 Cầm Sư 
 69 
  
 Chính phái 
 3 
 9,260 
83 giờ 37 phút
24
 KeVin 
 Cầm Sư 
 66 
  
 Tà phái 
 3 
 4,195 
08 giờ 22 phút
25
 DaiNguyenSoai 
 Cầm Sư 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 2,760 
79 giờ 31 phút