Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 172,505 
02 giờ 35 phút
2
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 128,721 
02 giờ 35 phút
3
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 85,685 
57 giờ 17 phút
4
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 111 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 43,250 
06 giờ 44 phút
5
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 47,920 
00 giờ 41 phút
6
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 84,775 
04 giờ 59 phút
7
 NhamDoanhDoanh 
 Cầm Sư 
 104 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 38,090 
04 giờ 59 phút
8
 Thu6Ngay13 
 Cầm Sư 
 104 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 38,035 
04 giờ 59 phút
9
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 102 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 5 
 43,070 
81 giờ 06 phút
10
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 102 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 61,970 
98 giờ 31 phút
11
 Nero 
 Cầm Sư 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 35,080 
98 giờ 31 phút
12
 TieuLongNhi 
 Cầm Sư 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 11,385 
98 giờ 31 phút
13
 MeoTrang 
 Cầm Sư 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 34,150 
98 giờ 31 phút
14
 Majesty 
 Cầm Sư 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 24,010 
98 giờ 31 phút
15
 TieuNguNguyet 
 Cầm Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 25,725 
98 giờ 31 phút
16
 Melody 
 Cầm Sư 
 96 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 29,664 
06 giờ 36 phút
17
 zZCamMa 
 Cầm Sư 
 96 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 18,135 
62 giờ 29 phút
18
 SkillLove 
 Cầm Sư 
 95 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 49,210 
10 giờ 10 phút
19
 iBini 
 Cầm Sư 
 93 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 20,212 
10 giờ 35 phút
20
 Apple 
 Cầm Sư 
 92 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 35,615 
85 giờ 19 phút
21
 Jessico 
 Cầm Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 24,510 
34 giờ 17 phút
22
 ThanhCo 
 Cầm Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 30,985 
34 giờ 17 phút
23
 YHoaCongChua 
 Cầm Sư 
 79 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 3 
 6,440 
02 giờ 33 phút
24
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 16,100 
02 giờ 33 phút
25
 Junne 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 5,945 
02 giờ 33 phút