Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 238,393 
2
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 132 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 199,669 
62 giờ 23 phút
3
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 278,782 
24 giờ 37 phút
4
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 131,961 
24 giờ 37 phút
5
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 121 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 194,773 
21 giờ 02 phút
6
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 117 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 119,945 
12 giờ 35 phút
7
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 106,675 
12 giờ 35 phút
8
 iBini 
 Cầm Sư 
 112 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 90,181 
12 giờ 35 phút
9
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 54,985 
12 giờ 35 phút
10
 Melody 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 133,209 
12 giờ 35 phút
11
 NhamDoanhDoanh 
 Cầm Sư 
 108 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 47,120 
91 giờ 59 phút
12
 Thu6Ngay13 
 Cầm Sư 
 104 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 38,035 
91 giờ 59 phút
13
 Nero 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 35,080 
91 giờ 59 phút
14
 TieuLongNhi 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 11,395 
91 giờ 59 phút
15
 MeoTrang 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 34,150 
91 giờ 59 phút
16
 SkillLove 
 Cầm Sư 
 98 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 62,800 
91 giờ 59 phút
17
 ThienNhi 
 Cầm Sư 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 43,953 
91 giờ 59 phút
18
 Majesty 
 Cầm Sư 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 24,010 
91 giờ 59 phút
19
 TieuNguNguyet 
 Cầm Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 25,725 
91 giờ 59 phút
20
 zZCamMa 
 Cầm Sư 
 96 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 18,170 
91 giờ 59 phút
21
 Apple 
 Cầm Sư 
 92 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 35,615 
91 giờ 59 phút
22
 Jessico 
 Cầm Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 24,510 
91 giờ 59 phút
23
 ThanhCo 
 Cầm Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 30,985 
91 giờ 59 phút
24
 YHoaCongChua 
 Cầm Sư 
 80 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 4 
 6,945 
91 giờ 59 phút
25
 LucChiCamMa 
 Cầm Sư 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 16,100 
91 giờ 59 phút