Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 258,443 
2
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 205,114 
3
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 293,372 
4
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 124 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 204,208 
5
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 152,730 
73 giờ 16 phút
6
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 131,961 
73 giờ 16 phút
7
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 106,675 
73 giờ 16 phút
8
 iBini 
 Cầm Sư 
 112 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 90,181 
73 giờ 16 phút
9
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 54,985 
73 giờ 16 phút
10
 Melody 
 Cầm Sư 
 108 
  
 Tà phái 
 5 
 133,209 
73 giờ 16 phút
11
 NhamDoanhDoanh 
 Cầm Sư 
 108 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 47,120 
01 giờ 48 phút
12
 Thu6Ngay13 
 Cầm Sư 
 104 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 38,035 
01 giờ 48 phút
13
 Nero 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 35,080 
01 giờ 48 phút
14
 TieuLongNhi 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 11,395 
01 giờ 48 phút
15
 MeoTrang 
 Cầm Sư 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 34,150 
01 giờ 48 phút
16
 SkillLove 
 Cầm Sư 
 98 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 62,800 
01 giờ 48 phút
17
 ThienNhi 
 Cầm Sư 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 43,953 
01 giờ 48 phút
18
 Majesty 
 Cầm Sư 
 98 
  
 Chính phái 
 4 
 24,010 
01 giờ 48 phút
19
 TieuNguNguyet 
 Cầm Sư 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 25,725 
01 giờ 48 phút
20
 zZCamMa 
 Cầm Sư 
 96 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 4 
 18,170 
01 giờ 48 phút
21
 Apple 
 Cầm Sư 
 92 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 35,615 
01 giờ 48 phút
22
 Jessico 
 Cầm Sư 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 24,510 
01 giờ 48 phút
23
 ThanhCo 
 Cầm Sư 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 30,985 
01 giờ 48 phút
24
 YHoaCongChua 
 Cầm Sư 
 80 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 4 
 6,945 
01 giờ 48 phút
25
 SuckMyDD 
 Cầm Sư 
 78 
  
 Chính phái 
 3 
 2,935 
01 giờ 48 phút