Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 95 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 17,535 
05 giờ 56 phút
2
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 17,745 
08 giờ 50 phút
3
 HersSister 
 Hàn Bảo Quân 
 92 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 11,955 
06 giờ 49 phút
4
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 90 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 26,060 
13 giờ 23 phút
5
 SuBeo 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 14,975 
05 giờ 37 phút
6
 QuachDaiKa 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 13,950 
25 giờ 08 phút
7
 HanLap 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 30,960 
27 giờ 56 phút
8
 HondaPS 
 Hàn Bảo Quân 
 87 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 9,975 
10 giờ 42 phút
9
 Fantoccini 
 Hàn Bảo Quân 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 10,690 
01 giờ 56 phút
10
 1234 
 Hàn Bảo Quân 
 85 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 18,335 
06 giờ 05 phút
11
 khoaiso 
 Hàn Bảo Quân 
 83 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 11,070 
03 giờ 42 phút
12
 Dyrt 
 Hàn Bảo Quân 
 83 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,730 
25 giờ 57 phút
13
 LinhNhi2K 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 12,745 
03 giờ 49 phút
14
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 33,085 
03 giờ 41 phút
15
 CoNangDepGai 
 Hàn Bảo Quân 
 81 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 15,050 
03 giờ 33 phút
16
 ssss 
 Hàn Bảo Quân 
 81 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 12,720 
04 giờ 03 phút
17
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 15,250 
30 giờ 48 phút
18
 zZHanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 8,160 
19 giờ 16 phút
19
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 9,495 
05 giờ 01 phút
20
 NgocMai01 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 14,660 
29 giờ 35 phút
21
 NgocMai02 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
  
 Tà phái 
 3 
 14,645 
29 giờ 34 phút
22
 HPBxLunNi 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 3 
 37,405 
03 giờ 09 phút
23
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 14,605 
29 giờ 36 phút
24
 QuanKun 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 9,400 
31 giờ 16 phút
25
 iHan 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 3 
 17,700 
03 giờ 46 phút