Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 KingMe  
 Tà phái 
 8 
 204,471 
2
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 8 
 237,035 
3
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 145,218 
71 giờ 43 phút
4
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 124,782 
71 giờ 43 phút
5
 DBHxNoway 
 Hàn Bảo Quân 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 218,822 
71 giờ 43 phút
6
 khoaiso 
 Hàn Bảo Quân 
 116 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 123,361 
71 giờ 43 phút
7
 iiBinBinii 
 Hàn Bảo Quân 
 112 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 87,686 
71 giờ 43 phút
8
 SuBeo 
 Hàn Bảo Quân 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 82,870 
71 giờ 43 phút
9
 Fantoccini 
 Hàn Bảo Quân 
 108 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 77,080 
71 giờ 43 phút
10
 HondaPS 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 37,780 
71 giờ 43 phút
11
 HersSister 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 42,485 
71 giờ 43 phút
12
 zZHanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 55,360 
71 giờ 43 phút
13
 ssss 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 39,125 
71 giờ 43 phút
14
 1234 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 42,335 
71 giờ 43 phút
15
 LinhNhi2K 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 39,810 
71 giờ 43 phút
16
 PhaThien 
 Hàn Bảo Quân 
 98 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 77,975 
71 giờ 43 phút
17
 Dyrt 
 Hàn Bảo Quân 
 97 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 38,335 
71 giờ 43 phút
18
 HanLap 
 Hàn Bảo Quân 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 33,510 
71 giờ 43 phút
19
 QuachDaiKa 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 14,310 
71 giờ 43 phút
20
 BadGuy 
 Hàn Bảo Quân 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 10,710 
71 giờ 43 phút
21
 NiceGuy 
 Hàn Bảo Quân 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 10,580 
71 giờ 43 phút
22
 Anh7 
 Hàn Bảo Quân 
 84 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 8,595 
71 giờ 43 phút
23
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 36,004 
71 giờ 43 phút
24
 NgocMai02 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,340 
71 giờ 43 phút
25
 NgocMai01 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,355 
71 giờ 43 phút