Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 52,043 
07 giờ 07 phút
2
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 109 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 48,280 
11 giờ 53 phút
3
 HondaPS 
 Hàn Bảo Quân 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 37,780 
30 giờ 26 phút
4
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 42,155 
02 giờ 07 phút
5
 ThichTheThao 
 Hàn Bảo Quân 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 59,172 
58 giờ 19 phút
6
 SuBeo 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 43,350 
09 giờ 59 phút
7
 zZHanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 103 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 51,800 
07 giờ 24 phút
8
 khoaiso 
 Hàn Bảo Quân 
 102 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 59,500 
12 giờ 17 phút
9
 HersSister 
 Hàn Bảo Quân 
 102 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 30,580 
10 giờ 56 phút
10
 ssss 
 Hàn Bảo Quân 
 101 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 39,125 
30 giờ 25 phút
11
 1234 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 42,335 
30 giờ 25 phút
12
 Fantoccini 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 36,340 
11 giờ 43 phút
13
 LinhNhi2K 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 39,810 
05 giờ 41 phút
14
 Dyrt 
 Hàn Bảo Quân 
 95 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 34,935 
07 giờ 16 phút
15
 iiBinBinii 
 Hàn Bảo Quân 
 93 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 19,025 
15 giờ 28 phút
16
 PhaThien 
 Hàn Bảo Quân 
 90 
 Optional  
 Tà phái 
 4 
 21,935 
14 giờ 47 phút
17
 HanLap 
 Hàn Bảo Quân 
 89 
  
 Tà phái 
 4 
 33,510 
14 giờ 47 phút
18
 QuachDaiKa 
 Hàn Bảo Quân 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 14,310 
14 giờ 47 phút
19
 BadGuy 
 Hàn Bảo Quân 
 85 
  
 Tà phái 
 4 
 10,710 
14 giờ 47 phút
20
 NiceGuy 
 Hàn Bảo Quân 
 84 
  
 Tà phái 
 4 
 10,580 
14 giờ 47 phút
21
 Anh7 
 Hàn Bảo Quân 
 84 
 KingMe  
 Tà phái 
 4 
 8,595 
14 giờ 47 phút
22
 HanPhiQuang 
 Hàn Bảo Quân 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 34,250 
14 giờ 47 phút
23
 NgocMai02 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,340 
14 giờ 47 phút
24
 NgocMai01 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,355 
14 giờ 47 phút
25
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,240 
14 giờ 47 phút