Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 330,193 
10 giờ 43 phút
2
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 177,938 
00 giờ 26 phút
3
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 179,262 
00 giờ 24 phút
4
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 184,889 
11 giờ 16 phút
5
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 250,220 
12 giờ 47 phút
6
 CaChep 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 158,622 
20 giờ 39 phút
7
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 124,033 
36 giờ 15 phút
8
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 115,820 
34 giờ 28 phút
9
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 122,065 
39 giờ 09 phút
10
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 114,333 
01 giờ 00 phút
11
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 68,621 
06 giờ 20 phút
12
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 64,500 
07 giờ 45 phút
13
 Krystal 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 78,515 
00 giờ 15 phút
14
 Titan 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 56,398 
31 giờ 04 phút
15
 Rose 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 52,570 
61 giờ 33 phút
16
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 64,535 
12 giờ 09 phút
17
 ZzSatThanzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 48,594 
31 giờ 05 phút
18
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 59,760 
08 giờ 31 phút
19
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 47,575 
12 giờ 31 phút
20
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 84,953 
13 giờ 58 phút
21
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 57,013 
09 giờ 32 phút
22
 Heroine 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 47,972 
31 giờ 04 phút
23
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 54,540 
42 giờ 44 phút
24
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 43,455 
65 giờ 25 phút
25
 hihihaha 
 Đàm Hoa Liên 
 106 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 34,590 
58 giờ 14 phút