Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 141 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 9 
 1,585,249 
72 giờ 50 phút
2
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 HORIZON  
 Chính phái 
 9 
 1,614,283 
72 giờ 50 phút
3
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,477,556 
47 giờ 13 phút
4
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 180,422 
47 giờ 13 phút
5
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 246,387 
47 giờ 13 phút
6
 Tashigi 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 139,058 
47 giờ 13 phút
7
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 219,965 
47 giờ 13 phút
8
 ThiemTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 404,404 
47 giờ 13 phút
9
 CauTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 247,402 
47 giờ 13 phút
10
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 83,805 
47 giờ 13 phút
11
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 188,877 
47 giờ 13 phút
12
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 253,540 
47 giờ 13 phút
13
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 198,913 
47 giờ 13 phút
14
 Alyssakim 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 82,127 
00 giờ 30 phút
15
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 75,806 
00 giờ 30 phút
16
 PeMan90 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 231,006 
00 giờ 30 phút
17
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,400 
00 giờ 30 phút
18
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 83,416 
00 giờ 30 phút
19
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 129,861 
00 giờ 30 phút
20
 DamHL 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 182,949 
00 giờ 30 phút
21
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 137,029 
00 giờ 30 phút
22
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 143,671 
00 giờ 30 phút
23
 SaKuTaoRa 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 6 
 134,083 
47 giờ 10 phút
24
 XinhLungLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 57,170 
47 giờ 10 phút
25
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 38,453 
47 giờ 10 phút