Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 9 
 1,533,154 
13 giờ 05 phút
2
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,546,141 
39 giờ 27 phút
3
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,518,586 
62 giờ 05 phút
4
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 175,857 
65 giờ 11 phút
5
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 240,822 
61 giờ 39 phút
6
 Tashigi 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 281,398 
76 giờ 42 phút
7
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 219,965 
76 giờ 42 phút
8
 ThiemTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 404,374 
76 giờ 42 phút
9
 CauTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 247,372 
76 giờ 42 phút
10
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 83,700 
65 giờ 37 phút
11
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 188,877 
65 giờ 37 phút
12
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 253,540 
65 giờ 37 phút
13
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 198,913 
65 giờ 37 phút
14
 Alyssakim 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 190,747 
13 giờ 17 phút
15
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 75,806 
13 giờ 17 phút
16
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,400 
13 giờ 17 phút
17
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 83,411 
11 giờ 33 phút
18
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 129,861 
65 giờ 49 phút
19
 DamHL 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 182,949 
65 giờ 49 phút
20
 VVhat 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 137,029 
65 giờ 49 phút
21
 PeMan90 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 224,541 
13 giờ 36 phút
22
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 143,671 
13 giờ 36 phút
23
 SaKuTaoRa 
 Đàm Hoa Liên 
 119 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 6 
 134,083 
13 giờ 36 phút
24
 XinhLungLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 57,170 
13 giờ 36 phút
25
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 38,453 
13 giờ 36 phút