Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
1
 Usopp 
 Diệu Yến 
 142 
 StarBang  
 Tà phái 
 9 
 675,586 
2
 DoanKich 
 Thích Khách 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 621,962 
3
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 142 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 9 
 1,594,469 
23 giờ 01 phút
4
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 142 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 611,247 
23 giờ 01 phút
5
 Kaya 
 Diệu Yến 
 141 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 356,990 
23 giờ 01 phút
6
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 444,934 
23 giờ 01 phút
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 HORIZON  
 Chính phái 
 9 
 1,614,283 
15 giờ 53 phút
8
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 140 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 9 
 296,166 
15 giờ 53 phút
9
 SugarBaby 
 Cầm Sư 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 258,443 
15 giờ 53 phút
10
 Mira 
 Thích Khách 
 139 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 302,885 
15 giờ 53 phút
11
 HattoriHanzo 
 Thích Khách 
 139 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,481,497 
15 giờ 53 phút
12
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 137 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 206,623 
15 giờ 53 phút
13
 Darcy 
 Tử Hào 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 417,494 
15 giờ 53 phút
14
 Murad 
 Tử Hào 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 267,451 
22 giờ 35 phút
15
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 137 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 264,790 
22 giờ 35 phút
16
 Nakroth 
 Tử Hào 
 137 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 284,810 
22 giờ 35 phút
17
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 137 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 1,477,611 
22 giờ 35 phút
18
 Brolyy 
 Thích Khách 
 136 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 892,918 
22 giờ 35 phút
19
 FunnyPig 
 Thích Khách 
 136 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 792,936 
81 giờ 58 phút
20
 KillerLeader 
 Đại Phu 
 135 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 368,431 
81 giờ 58 phút
21
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 134 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 314,938 
81 giờ 58 phút
22
 NeMo 
 Tử Hào 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 233,051 
81 giờ 58 phút
23
 Bulma 
 Diệu Yến 
 134 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 231,554 
81 giờ 58 phút
24
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 133 
 KingMe  
 Tà phái 
 8 
 204,471 
81 giờ 58 phút
25
 CaDic 
 Tử Hào 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 195,506 
81 giờ 58 phút