Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
226
 HunterDOg 
 Diệu Yến 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 91,283 
227
 YenThanh 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 112,551 
228
 BeKhung 
 Diệu Yến 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 68,330 
229
 TaoS 
 Tử Hào 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 180,303 
230
 TaoA 
 Đại Phu 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 168,897 
231
 ZzTrjeuManzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 1,211 
232
 TuesDay 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 135,055 
233
 lBinBinl 
 Tử Hào 
 114 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 97,018 
234
 MayMan99 
 Đao Khách 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 122,397 
235
 JPToKuDa 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 103,974 
236
 BeMua 
 Đao Khách 
 114 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 164,441 
237
 BichDao 
 Đao Khách 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 63,352 
238
 DoiXiu 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 Optional  
 Tà phái 
 6 
 161,041 
239
 ChemThue 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 Optional  
 Tà phái 
 6 
 128,601 
240
 Jajan 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 129,290 
241
 CuBin 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 110,834 
242
 Titan 
 Đàm Hoa Liên 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 63,358 
243
 NinJa 
 Thích Khách 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 56,699 
244
 0oTruongVoKyo0 
 Tử Hào 
 113 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 9,824 
245
 Denni 
 Diệu Yến 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 100,320 
246
 AmdBMW 
 Đao Khách 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 79,630 
247
 Phuong8 
 Tử Hào 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 74,100 
248
 RongVietNam 
 Tử Hào 
 113 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 130,172 
249
 KeDocTon 
 Đại Phu 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 98,508 
250
 xXxMaThanxXx 
 Đại Phu 
 113 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 334,383 
08 giờ 09 phút