Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 ThietTruong 
 Đại Phu 
 119 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 144,979 
56 giờ 57 phút
27
 XxChipPhexX 
 Diệu Yến 
 118 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 128,163 
08 giờ 14 phút
28
 SugarDaddy 
 Kiếm Khách 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 98,096 
00 giờ 32 phút
29
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 94,900 
56 giờ 57 phút
30
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 89,165 
56 giờ 54 phút
31
 Mira 
 Thích Khách 
 117 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 113,539 
08 giờ 09 phút
32
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 68,621 
05 giờ 35 phút
33
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 67,410 
07 giờ 21 phút
34
 Nakroth 
 Tử Hào 
 117 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 53,085 
00 giờ 10 phút
35
 Darcy 
 Tử Hào 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 54,885 
00 giờ 12 phút
36
 Murad 
 Tử Hào 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 55,755 
00 giờ 12 phút
37
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 69,100 
00 giờ 15 phút
38
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 116 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 64,485 
07 giờ 00 phút
39
 TienDat 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 64,505 
07 giờ 00 phút
40
 asdwer 
 Tử Hào 
 115 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 60,867 
12 giờ 01 phút
41
 zBongXinhz 
 Diệu Yến 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 52,865 
11 giờ 58 phút
42
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 44,415 
10 giờ 55 phút
43
 SunFlower 
 Thích Khách 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 60,395 
10 giờ 55 phút
44
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 114 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 72,102 
13 giờ 02 phút
45
 Jasmine 
 Đại Phu 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 52,510 
00 giờ 52 phút
46
 Krystal 
 Đàm Hoa Liên 
 114 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 78,515 
05 giờ 35 phút
47
 OngGiao 
 Tử Hào 
 113 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 58,387 
09 giờ 46 phút
48
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 113 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 74,269 
09 giờ 36 phút
49
 VVhy 
 Thích Khách 
 113 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 68,252 
64 giờ 40 phút
50
 Titan 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 56,398 
30 giờ 19 phút