Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 103 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 41,435 
13 giờ 03 phút
27
 MuiThuong 
 Tử Hào 
 103 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,910 
28 giờ 33 phút
28
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 103 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 47,185 
07 giờ 52 phút
29
 JenXinhGai 
 Diệu Yến 
 103 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 35,565 
30 giờ 53 phút
30
 Galaxy 
 Diệu Yến 
 103 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 34,255 
00 giờ 55 phút
31
 TienDat 
 Tử Hào 
 103 
  
 Chính phái 
 5 
 34,620 
31 giờ 12 phút
32
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 102 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 83,715 
13 giờ 01 phút
33
 TheLeader 
 Tử Hào 
 102 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 16,580 
00 giờ 49 phút
34
 ICatBuiI 
 Đàm Hoa Liên 
 102 
  
 Chính phái 
 5 
 26,700 
13 giờ 31 phút
35
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 102 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 35,280 
02 giờ 55 phút
36
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 101 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 15,890 
15 giờ 03 phút
37
 BeKhung 
 Diệu Yến 
 101 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 22,885 
00 giờ 47 phút
38
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 101 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 16,470 
15 giờ 11 phút
39
 LyLy 
 Thích Khách 
 101 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 22,445 
04 giờ 40 phút
40
 AiShinozaki 
 Đại Phu 
 101 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 28,225 
02 giờ 54 phút
41
 Nakroth 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 20,735 
02 giờ 51 phút
42
 Darcy 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 21,245 
02 giờ 49 phút
43
 Murad 
 Tử Hào 
 100 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 21,825 
02 giờ 51 phút
44
 CuLong 
 Thương Hào 
 100 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 23,840 
16 giờ 46 phút
45
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 23,170 
30 giờ 53 phút
46
 asdwer 
 Tử Hào 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 25,025 
07 giờ 24 phút
47
 Titan 
 Đàm Hoa Liên 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 16,330 
16 giờ 55 phút
48
 lala1 
 Tử Hào 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 21,475 
04 giờ 41 phút
49
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 99 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 17,080 
05 giờ 43 phút
50
 oAno 
 Diệu Yến 
 99 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 29,895 
03 giờ 48 phút