Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 SamSamCutie 
 Cầm Sư 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 205,114 
27
 RoronoaZoro 
 Tử Hào 
 133 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 172,464 
28
 TestFull 
 Diệu Yến 
 133 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 175,585 
29
 TienDat 
 Tử Hào 
 133 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 183,128 
30
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 132 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 678,792 
31
 DJTrangMoon 
 Diệu Yến 
 132 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 127,892 
32
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 132 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 8 
 237,035 
33
 Broly 
 Đại Phu 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 132,552 
34
 DJVuKem 
 Tử Hào 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 153,520 
35
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 131 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 8 
 238,006 
71 giờ 24 phút
36
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 131 
 TheKing  
 Tà phái 
 8 
 233,950 
70 giờ 31 phút
37
 Jasmine 
 Đại Phu 
 131 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 210,979 
70 giờ 31 phút
38
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 131 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 234,328 
70 giờ 31 phút
39
 ChimSeDiNang 
 Diệu Yến 
 131 
 KingMe  
 Tà phái 
 8 
 122,924 
70 giờ 31 phút
40
 HoangHan 
 Tử Hào 
 131 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 194,801 
70 giờ 31 phút
41
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 131,925 
70 giờ 31 phút
42
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 131 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 128,436 
70 giờ 31 phút
43
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 293,372 
70 giờ 31 phút
44
 Democracy 
 Đại Phu 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 208,641 
70 giờ 31 phút
45
 DuongQua 
 Diệu Yến 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 587,260 
21 giờ 59 phút
46
 DJBinhHo 
 Tử Hào 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 142,930 
21 giờ 59 phút
47
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 215,759 
21 giờ 59 phút
48
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 130 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 8 
 169,078 
21 giờ 59 phút
49
 TamKich 
 Thích Khách 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 231,637 
21 giờ 59 phút
50
 HongDen 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 126,858 
21 giờ 59 phút