Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 Brolyy 
 Thích Khách 
 131 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 771,516 
38 giờ 11 phút
27
 DJTrangMoon 
 Diệu Yến 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 119,527 
13 giờ 38 phút
28
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 131 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 8 
 227,605 
13 giờ 42 phút
29
 DJVuKem 
 Tử Hào 
 131 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 145,250 
01 giờ 27 phút
30
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 130 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 8 
 228,938 
60 giờ 45 phút
31
 Jasmine 
 Đại Phu 
 130 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 201,864 
13 giờ 40 phút
32
 HoangHan 
 Tử Hào 
 130 
 CORONA  
 Chính phái 
 8 
 185,751 
13 giờ 39 phút
33
 TenNhanVatGame 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 119,506 
75 giờ 26 phút
34
 Bulma 
 Diệu Yến 
 130 
 HORIZON  
 Chính phái 
 8 
 206,559 
48 giờ 16 phút
35
 DJBinhHo 
 Tử Hào 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 134,195 
75 giờ 27 phút
36
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 129 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 210,244 
60 giờ 43 phút
37
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 205,196 
03 giờ 56 phút
38
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 201,565 
02 giờ 44 phút
39
 gaicocu 
 Hàn Bảo Quân 
 129 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 179,536 
93 giờ 04 phút
40
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 129 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 163,205 
75 giờ 27 phút
41
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 175,857 
63 giờ 56 phút
42
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 178,389 
63 giờ 42 phút
43
 ChimSeDiNang 
 Diệu Yến 
 129 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 82,742 
02 giờ 25 phút
44
 XoXoXoXo 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 168,332 
32 giờ 44 phút
45
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 128 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 167,179 
28 giờ 14 phút
46
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 106,845 
93 giờ 04 phút
47
 CaDic 
 Tử Hào 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 170,351 
93 giờ 05 phút
48
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 240,797 
60 giờ 24 phút
49
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 278,742 
22 giờ 46 phút
50
 Democracy 
 Đại Phu 
 128 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 194,006 
00 giờ 12 phút