Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 LuongSonBa 
 Tử Hào 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 226,293 
27
 Bentinho 
 Tử Hào 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 221,073 
28
 RamBo 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 249,258 
29
 HaoTuKa 
 Tử Hào 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 165,945 
30
 RamBo2 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 266,938 
31
 Phuong6 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,031 
32
 RamBo3 
 Tử Hào 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 219,882 
33
 TH04 
 Tử Hào 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 97,119 
34
 Dertt 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 177,067 
35
 NightWings 
 Tử Hào 
 120 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 292,639 
01 giờ 26 phút
36
 TuHaoKa 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 171,719 
01 giờ 26 phút
37
 Dragon 
 Tử Hào 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 184,910 
01 giờ 26 phút
38
 DJBenheniken 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 127,276 
01 giờ 26 phút
39
 NhiLangThan 
 Tử Hào 
 119 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 100,492 
01 giờ 26 phút
40
 Sunny 
 Tử Hào 
 119 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 143,435 
01 giờ 26 phút
41
 Leon 
 Tử Hào 
 119 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 131,029 
01 giờ 26 phút
42
 HoMatCuoi 
 Tử Hào 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 121,437 
01 giờ 26 phút
43
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 159,399 
01 giờ 26 phút
44
 TieuVu 
 Tử Hào 
 118 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 116,253 
01 giờ 26 phút
45
 DJThaiHoang 
 Tử Hào 
 118 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 114,808 
01 giờ 26 phút
46
 Chuoi 
 Tử Hào 
 118 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 32,072 
01 giờ 26 phút
47
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 117 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 121,082 
01 giờ 26 phút
48
 AllForYou 
 Tử Hào 
 117 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 189,294 
01 giờ 26 phút
49
 LamXung 
 Tử Hào 
 117 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 112,475 
01 giờ 26 phút
50
 ChinhPhong 
 Tử Hào 
 116 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 115,250 
01 giờ 26 phút