Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
26
 HanBaoQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 22,240 
27
 CoNangDepGai 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Chính phái 
 4 
 16,220 
28
 CoDuaNoHiepToi 
 Hàn Bảo Quân 
 81 
 ChichChich  
 Tà phái 
 4 
 9,805 
29
 tuhoanthien 
 Hàn Bảo Quân 
 80 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 -375 
30
 ZzTruongVoKyzZ 
 Hàn Bảo Quân 
 79 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 3 
 7,935 
31
 HPBxLunNi 
 Hàn Bảo Quân 
 78 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 3 
 56,640 
32
 TocDo 
 Hàn Bảo Quân 
 77 
 TheKing  
 Tà phái 
 3 
 3,960 
22 giờ 12 phút
33
 ThanDaO 
 Hàn Bảo Quân 
 77 
  
 Tà phái 
 3 
 7,250 
22 giờ 12 phút
34
 SongThu 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 3 
 14,025 
22 giờ 12 phút
35
 QuanKun 
 Hàn Bảo Quân 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 9,400 
22 giờ 12 phút
36
 zTieuDao 
 Hàn Bảo Quân 
 75 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 3 
 4,715 
22 giờ 12 phút
37
 iHan 
 Hàn Bảo Quân 
 74 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 3 
 35,530 
22 giờ 12 phút
38
 ThichChich 
 Hàn Bảo Quân 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 11,460 
22 giờ 12 phút
39
 ThichOH 
 Hàn Bảo Quân 
 73 
  
 Tà phái 
 3 
 34,531 
22 giờ 12 phút
40
 Klein 
 Hàn Bảo Quân 
 72 
 SongChetViG  
 Chính phái 
 3 
 4,515 
22 giờ 12 phút
41
 NgheoKeTao 
 Hàn Bảo Quân 
 72 
 86Newbie  
 Chính phái 
 3 
 3,265 
22 giờ 12 phút
42
 KoBiet 
 Hàn Bảo Quân 
 71 
  
 Chính phái 
 3 
 2,070 
22 giờ 12 phút
43
 AnhDKT 
 Hàn Bảo Quân 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 4,290 
22 giờ 12 phút
44
 Anh2 
 Hàn Bảo Quân 
 69 
 SinhTuPhu  
 Tà phái 
 3 
 3,345 
22 giờ 12 phút
45
 StevenBui 
 Hàn Bảo Quân 
 69 
 StarBang  
 Tà phái 
 3 
 8,160 
86 giờ 57 phút
46
 SilverSurfer 
 Hàn Bảo Quân 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 1,210 
86 giờ 57 phút
47
 UyenNhi 
 Hàn Bảo Quân 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 3,055 
86 giờ 57 phút
48
 QuanBao 
 Hàn Bảo Quân 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 3,125 
86 giờ 57 phút
49
 Mapnee 
 Hàn Bảo Quân 
 68 
  
 Tà phái 
 3 
 2,340 
86 giờ 57 phút
50
 abcdemonster 
 Hàn Bảo Quân 
 68 
 ATHENA  
 Tà phái 
 3 
 8,810 
86 giờ 57 phút