Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
476
 EmTraiMy 
 Quyền Sư 
 100 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 40,835 
16 giờ 36 phút
477
 HuyenMy2014 
 Đao Khách 
 100 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 34,515 
16 giờ 33 phút
478
 Lolita 
 Đàm Hoa Liên 
 100 
 God  
 Tà phái 
 5 
 92,275 
01 giờ 17 phút
479
 XinhLungLinh 
 Đàm Hoa Liên 
 100 
 ATHENA  
 Tà phái 
 5 
 10,515 
01 giờ 55 phút
480
 iCool 
 Thích Khách 
 100 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 5 
 55,251 
92 giờ 46 phút
481
 thanhtruc 
 Đao Khách 
 100 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 44,555 
05 giờ 38 phút
482
 HuyenMy10 
 Đại Phu 
 100 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 37,785 
16 giờ 33 phút
483
 1234 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
  
 Chính phái 
 5 
 42,335 
16 giờ 33 phút
484
 LienVan 
 Đại Phu 
 100 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 39,840 
16 giờ 33 phút
485
 BeKute 
 Thích Khách 
 100 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 45,990 
16 giờ 33 phút
486
 Buffalo 
 Tử Hào 
 100 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 5 
 30,560 
10 giờ 51 phút
487
 BeMua 
 Đao Khách 
 100 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 24,000 
11 giờ 27 phút
488
 xXxPuChixXx 
 Tử Hào 
 100 
 BuiDoi  
 Chính phái 
 5 
 30,880 
47 giờ 59 phút
489
 iFAnts 
 Đàm Hoa Liên 
 100 
 God  
 Tà phái 
 5 
 91,610 
01 giờ 16 phút
490
 Luciferr 
 Thích Khách 
 100 
  
 Tà phái 
 5 
 49,548 
01 giờ 16 phút
491
 OngLaoDanhCa 
 Quyền Sư 
 100 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 37,685 
58 giờ 15 phút
492
 JohnWatsOn 
 Thích Khách 
 100 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 38,360 
58 giờ 15 phút
493
 Fantoccini 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 36,340 
11 giờ 40 phút
494
 dqhuy 
 Tử Hào 
 100 
 v12v12c5  
 Tà phái 
 5 
 3,485 
11 giờ 40 phút
495
 KvThanh 
 Đàm Hoa Liên 
 99 
 ATHENA  
 Tà phái 
 4 
 27,585 
19 giờ 43 phút
496
 LinhNhi2K 
 Hàn Bảo Quân 
 99 
  
 Tà phái 
 4 
 39,810 
05 giờ 38 phút
497
 MeoShiro 
 Tử Hào 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 37,925 
05 giờ 38 phút
498
 zZDaoTa 
 Đao Khách 
 99 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 35,535 
11 giờ 40 phút
499
 MeoEm 
 Đại Phu 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 42,475 
11 giờ 40 phút
500
 MeoDen 
 Tử Hào 
 99 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 36,170 
11 giờ 40 phút