Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
476
 BoHuyenMy 
 Tử Hào 
 105 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 56,490 
477
 LangTu 
 Tử Hào 
 105 
  
 Chính phái 
 5 
 24,850 
478
 ODen 
 Kiếm Khách 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 38,885 
479
 TelAnas 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 5,205 
480
 Yena 
 Diệu Yến 
 105 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 45,080 
481
 MapCuLun 
 Đại Phu 
 105 
 KsVaKillAuto  
 Chính phái 
 5 
 12,145 
482
 Denny 
 Quyền Sư 
 105 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 71,200 
483
 AnhHuyenMy 
 Kiếm Khách 
 105 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 61,770 
484
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 105 
  
 Tà phái 
 5 
 55,950 
485
 HuyenMy7 
 Đại Phu 
 105 
 KingMe  
 Tà phái 
 5 
 59,920 
486
 Diep 
 Tử Hào 
 105 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 44,625 
487
 LyLy 
 Thích Khách 
 105 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 46,878 
488
 DP01 
 Đại Phu 
 105 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 5 
 53,515 
489
 TaoX 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 52,450 
490
 ProNo4 
 Đại Phu 
 105 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 100,891 
491
 HersSister 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 42,485 
492
 TaoZ 
 Đao Khách 
 105 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 5 
 48,215 
493
 DocCoKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 59,285 
494
 zZHanDao 
 Hàn Bảo Quân 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 55,360 
495
 Sativa 
 Đàm Hoa Liên 
 105 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 65,098 
496
 Lily 
 Diệu Yến 
 105 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 48,025 
497
 ThuHai 
 Tử Hào 
 105 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 45,980 
498
 ZzLuBozZ 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 50,145 
499
 BanhMiKhong 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 12,325 
500
 ThichCamCung 
 Cung Thủ 
 104 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 78,270