Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
476
 Astar 
 Tử Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 1,420 
477
 AnMayQuaKhu 
 Tử Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 3,065 
478
 haokiettai 
 Tử Hào 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 1,575 
479
 ZinTrai 
 Tử Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 1,385 
480
 BachThot 
 Tử Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 1,985 
481
 tuhaovt 
 Tử Hào 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 665 
482
 ThuongVuong 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,065 
483
 Tarmonica 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 595 
484
 Shanks 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 860 
485
 Harmonica 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 645 
486
 Nedd 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 420 
487
 Robb 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 425 
488
 zBaoHung 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 780 
489
 zBaoTieu 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 795 
490
 linhgac 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 605 
491
 zBaoBoi 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 805 
492
 Gankteam11 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,845 
493
 Gankteam12 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,840 
494
 Gankteam10 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,845 
495
 L0NG 
 Tử Hào 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,265 
496
 LaoLuc 
 Tử Hào 
 58 
  
 Chính phái 
 2 
 5,030 
497
 llllllllllllll 
 Tử Hào 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 1,400 
498
 love4 
 Tử Hào 
 57 
  
 Tà phái 
 2 
 625 
499
 Mobifone 
 Tử Hào 
 57 
  
 Chính phái 
 2 
 3,010 
500
 ThongNoAnhOi 
 Tử Hào 
 57 
 ChichChich  
 Tà phái 
 2 
 3,560