Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 Tashigi 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 281,393 
76 giờ 23 phút
52
 TienDat 
 Tử Hào 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 158,193 
94 giờ 01 phút
53
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 127 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 154,438 
23 giờ 03 phút
54
 TamKich 
 Thích Khách 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 216,772 
23 giờ 43 phút
55
 NhiKich 
 Thích Khách 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 216,112 
23 giờ 44 phút
56
 HongDen 
 Tử Hào 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 112,223 
12 giờ 05 phút
57
 HoPhach 
 Tử Hào 
 127 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 157,512 
23 giờ 44 phút
58
 NhatKich 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 162,946 
01 giờ 07 phút
59
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 219,965 
01 giờ 07 phút
60
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 126,122 
00 giờ 24 phút
61
 QuyKiemz 
 Kiếm Khách 
 127 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 505,822 
00 giờ 24 phút
62
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 163,762 
00 giờ 30 phút
63
 OngGiao 
 Tử Hào 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 154,711 
76 giờ 21 phút
64
 Laura 
 Diệu Yến 
 127 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 206,862 
64 giờ 39 phút
65
 Broly 
 Đại Phu 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 98,463 
94 giờ 01 phút
66
 Fire 
 Thích Khách 
 127 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 228,634 
06 giờ 58 phút
67
 Mint 
 Diệu Yến 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 159,612 
76 giờ 22 phút
68
 BeTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 173,030 
76 giờ 22 phút
69
 OngTapChoi 
 Diệu Yến 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 384,838 
76 giờ 22 phút
70
 DuongTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 194,642 
76 giờ 22 phút
71
 ThiemTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 404,374 
76 giờ 22 phút
72
 CauTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 247,372 
76 giờ 22 phút
73
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 126 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 147,304 
76 giờ 22 phút
74
 TaTon 
 Đao Khách 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 221,261 
76 giờ 22 phút
75
 CoTapChoi 
 Đại Phu 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 176,794 
76 giờ 22 phút