Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 NhiKich 
 Thích Khách 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 230,797 
52
 HoPhach 
 Tử Hào 
 130 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 8 
 172,262 
53
 NhatKich 
 Thích Khách 
 130 
 StarBang  
 Tà phái 
 8 
 177,766 
54
 HoaHongDo 
 Đao Khách 
 130 
 ATHENA  
 Tà phái 
 8 
 172,120 
55
 LionDragon 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 459,694 
00 giờ 34 phút
56
 HoaPhuongDo 
 Diệu Yến 
 129 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 423,633 
00 giờ 34 phút
57
 MaiPhuongThuy 
 Diệu Yến 
 129 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 395,720 
00 giờ 34 phút
58
 Fire 
 Thích Khách 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 261,649 
72 giờ 01 phút
59
 TieuLongNu 
 Đại Phu 
 129 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 74,727 
00 giờ 56 phút
60
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 180,422 
00 giờ 56 phút
61
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 178,649 
00 giờ 56 phút
62
 Zoee 
 Diệu Yến 
 129 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 380,071 
00 giờ 34 phút
63
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 129 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 246,387 
00 giờ 34 phút
64
 XoXoXoXo 
 Tử Hào 
 129 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 175,357 
00 giờ 34 phút
65
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 128 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 173,459 
00 giờ 34 phút
66
 Tashigi 
 Đàm Hoa Liên 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 139,058 
00 giờ 34 phút
67
 OngGiao 
 Tử Hào 
 128 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 13,451 
00 giờ 34 phút
68
 Mint 
 Diệu Yến 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 168,432 
00 giờ 34 phút
69
 BoiBoi 
 Kiếm Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 130,427 
00 giờ 34 phút
70
 BaoBoi 
 Thích Khách 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 168,972 
47 giờ 49 phút
71
 LingDiSu 
 Đại Phu 
 127 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 156,074 
47 giờ 49 phút
72
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 127 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 219,965 
47 giờ 49 phút
73
 QuyKiemz 
 Kiếm Khách 
 127 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 505,822 
47 giờ 49 phút
74
 Laura 
 Diệu Yến 
 127 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 213,357 
47 giờ 49 phút
75
 BeTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 173,125 
47 giờ 49 phút