Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 Rose 
 Đàm Hoa Liên 
 112 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 52,570 
61 giờ 19 phút
52
 Mint 
 Diệu Yến 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 60,863 
10 giờ 16 phút
53
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 83,845 
12 giờ 00 phút
54
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 81,840 
11 giờ 57 phút
55
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 97,830 
11 giờ 59 phút
56
 zBeBuffz 
 Đại Phu 
 112 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 44,380 
30 giờ 50 phút
57
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 112 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 108,656 
12 giờ 02 phút
58
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 84,090 
11 giờ 56 phút
59
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 111 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 43,250 
06 giờ 06 phút
60
 ThayGiaoNgan 
 Diệu Yến 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 26,655 
13 giờ 43 phút
61
 Laguna 
 Đao Khách 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 47,380 
13 giờ 43 phút
62
 TruongDepTrai 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 42,680 
30 giờ 51 phút
63
 Phuong9 
 Đại Phu 
 111 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 58,670 
11 giờ 44 phút
64
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 64,530 
11 giờ 55 phút
65
 BeKhung 
 Diệu Yến 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 47,700 
57 giờ 23 phút
66
 VietDJ 
 Tử Hào 
 111 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 43,720 
30 giờ 50 phút
67
 ZzSatThanzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 111 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 48,594 
30 giờ 51 phút
68
 TruongPro 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 43,010 
30 giờ 50 phút
69
 zCkKhoaiXinhz 
 Tử Hào 
 111 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 44,845 
30 giờ 51 phút
70
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 65,055 
11 giờ 53 phút
71
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 110 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 63,625 
11 giờ 51 phút
72
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 59,760 
08 giờ 17 phút
73
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 83,950 
05 giờ 42 phút
74
 TestFull 
 Diệu Yến 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 51,240 
06 giờ 06 phút
75
 GiaoChu 
 Thích Khách 
 110 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 6 
 72,145 
07 giờ 50 phút