Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 asdwer 
 Tử Hào 
 116 
  
 Tà phái 
 6 
 64,062 
52
 BOSS 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 155,486 
53
 Black 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 156,713 
54
 Super87 
 Tử Hào 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 84,510 
55
 TheEnd 
 Tử Hào 
 115 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 151,146 
56
 Blue 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 148,217 
57
 Moon 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 137,425 
58
 Snow 
 Tử Hào 
 115 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 147,493 
59
 LucKyBoy3 
 Tử Hào 
 115 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 83,762 
60
 zCkKhoaiXinhz 
 Tử Hào 
 115 
 God  
 Tà phái 
 6 
 63,900 
61
 QuangTrungDe 
 Tử Hào 
 115 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 97,160 
62
 Phuong2 
 Tử Hào 
 115 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 89,790 
63
 HoangPhuc 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 162,222 
64
 YenThanh 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 112,551 
65
 TaoS 
 Tử Hào 
 114 
 ConOng  
 Chính phái 
 6 
 180,303 
66
 TuesDay 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 135,055 
67
 lBinBinl 
 Tử Hào 
 114 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 97,018 
68
 JPToKuDa 
 Tử Hào 
 114 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 103,974 
69
 0oTruongVoKyo0 
 Tử Hào 
 113 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 9,824 
70
 Phuong8 
 Tử Hào 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 74,100 
71
 RongVietNam 
 Tử Hào 
 113 
 ATHENA  
 Tà phái 
 6 
 130,172 
72
 HuyenMy13 
 Tử Hào 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 96,050 
73
 an01 
 Tử Hào 
 113 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 109,845 
74
 MrKen 
 Tử Hào 
 113 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 161,638 
75
 MrBen 
 Tử Hào 
 113 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 156,780