Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 Heei 
 Hàn Bảo Quân 
 65 
  
 Tà phái 
 3 
 2,820 
52
 PhuSinh 
 Hàn Bảo Quân 
 64 
  
 Tà phái 
 3 
 2,080 
53
 taolaso003 
 Hàn Bảo Quân 
 63 
  
 Tà phái 
 3 
 10,117 
54
 StevenBui 
 Hàn Bảo Quân 
 63 
 StarBang  
 Tà phái 
 3 
 4,600 
15 giờ 17 phút
55
 HBQN 
 Hàn Bảo Quân 
 63 
  
 Chính phái 
 3 
 1,040 
01 giờ 23 phút
56
 Nu93 
 Hàn Bảo Quân 
 60 
  
 Tà phái 
 3 
 2,965 
01 giờ 23 phút
57
 Chi2SanGa 
 Hàn Bảo Quân 
 60 
  
 Tà phái 
 2 
 21,880 
01 giờ 23 phút
58
 Pooh 
 Hàn Bảo Quân 
 59 
  
 Chính phái 
 2 
 1,280 
01 giờ 23 phút
59
 KimBatHoi 
 Hàn Bảo Quân 
 59 
  
 Tà phái 
 2 
 1,380 
01 giờ 23 phút
60
 AnNguXongDiIa 
 Hàn Bảo Quân 
 58 
  
 Tà phái 
 2 
 1,030 
01 giờ 23 phút
61
 AnhOpDo 
 Hàn Bảo Quân 
 58 
 StarBang  
 Tà phái 
 2 
 27,295 
01 giờ 23 phút
62
 xXxMaVuongXXx 
 Hàn Bảo Quân 
 57 
 Optional  
 Tà phái 
 2 
 7,800 
01 giờ 23 phút
63
 BaByshot 
 Hàn Bảo Quân 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 1,535 
01 giờ 23 phút
64
 BanDo 
 Hàn Bảo Quân 
 56 
  
 Tà phái 
 2 
 1,000 
00 giờ 57 phút
65
 DarKing 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 550 
00 giờ 57 phút
66
 Shop01 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 1,090 
00 giờ 57 phút
67
 QuiNguyen 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 34,355 
01 giờ 41 phút
68
 taolaso002 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 985 
01 giờ 41 phút
69
 taolaso001 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 980 
01 giờ 41 phút
70
 taolaso6 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 960 
01 giờ 41 phút
71
 KanA 
 Hàn Bảo Quân 
 54 
  
 Tà phái 
 2 
 730 
01 giờ 41 phút
72
 taolaso8 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 795 
01 giờ 41 phút
73
 TruongHen 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 23,625 
09 giờ 57 phút
74
 HBQuan 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 695 
09 giờ 57 phút
75
 MongOanh 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Tà phái 
 2 
 14,965 
09 giờ 57 phút