Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 OngTapChoi 
 Diệu Yến 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 384,843 
77
 DuongTapChoi 
 Tử Hào 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 194,672 
78
 ThiemTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 404,404 
79
 CauTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 247,402 
80
 TaTon 
 Đao Khách 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 221,261 
81
 CoTapChoi 
 Đại Phu 
 126 
 KingMe  
 Tà phái 
 7 
 176,794 
82
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 126 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 303,016 
83
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,424 
84
 Soul 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 63,864 
85
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 83,805 
86
 Ship 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 61,959 
87
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 188,877 
88
 App2 
 Diệu Yến 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 160,285 
89
 NuVuong 
 Đại Phu 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,378 
90
 DaiNam 
 Tử Hào 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 147,200 
91
 VVhy 
 Thích Khách 
 124 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 173,168 
92
 NoBiTa 
 Diệu Yến 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 254,368 
93
 App3 
 Diệu Yến 
 124 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 141,283 
94
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 124 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 169,467 
95
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 124 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 204,208 
96
 LuongSonBa 
 Tử Hào 
 124 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 226,293 
97
 XuKa 
 Đại Phu 
 123 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 202,924 
98
 Annabella 
 Diệu Yến 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,495 
99
 Phuong5 
 Đao Khách 
 123 
 CORONA  
 Chính phái 
 7 
 181,776 
73 giờ 28 phút
100
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 123 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 119,675 
23 giờ 56 phút