Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 110 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 50,415 
12 giờ 52 phút
77
 Democracy 
 Đại Phu 
 110 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 6 
 103,745 
59 giờ 21 phút
78
 Phuong6 
 Tử Hào 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 56,665 
12 giờ 20 phút
79
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 49,535 
10 giờ 13 phút
80
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 110 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 47,585 
12 giờ 56 phút
81
 Super87 
 Tử Hào 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 53,035 
00 giờ 12 phút
82
 BuffBuff 
 Đại Phu 
 110 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 49,550 
00 giờ 12 phút
83
 XmXmXmXmXm 
 Đại Phu 
 109 
 HongKong  
 Tà phái 
 5 
 47,970 
12 giờ 59 phút
84
 TuyetHoa 
 Đao Khách 
 109 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 44,220 
12 giờ 59 phút
85
 Phuong2 
 Tử Hào 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 58,675 
12 giờ 19 phút
86
 HongDen 
 Tử Hào 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 49,700 
58 giờ 05 phút
87
 Fire 
 Thích Khách 
 109 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 85,197 
12 giờ 59 phút
88
 ChuHeoHamAn 
 Tử Hào 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,830 
00 giờ 42 phút
89
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 47,920 
00 giờ 42 phút
90
 PhaLangPhaXom 
 Diệu Yến 
 109 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 59,815 
12 giờ 58 phút
91
 TamKich 
 Thích Khách 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 49,135 
59 giờ 18 phút
92
 ChuHeoHamNgu 
 Đại Phu 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 47,200 
00 giờ 41 phút
93
 ChuHeoBu 
 Diệu Yến 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,965 
00 giờ 42 phút
94
 HoangHan 
 Tử Hào 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,695 
00 giờ 27 phút
95
 Test111 
 Đao Khách 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 44,380 
00 giờ 27 phút
96
 PhantomRush 
 Đao Khách 
 109 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 15,505 
00 giờ 27 phút
97
 VVVVV 
 Diệu Yến 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 42,810 
31 giờ 29 phút
98
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 52,063 
08 giờ 11 phút
99
 zintaro 
 Kiếm Khách 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 67,775 
06 giờ 45 phút
100
 Gaming 
 Tử Hào 
 109 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 16,745 
00 giờ 41 phút