Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 DaiViet 
 Kiếm Khách 
 126 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 302,971 
38 giờ 54 phút
77
 zPhuongThao 
 Diệu Yến 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,354 
38 giờ 54 phút
78
 Soul 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 63,854 
38 giờ 54 phút
79
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 83,700 
66 giờ 15 phút
80
 Ship 
 Tử Hào 
 125 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 61,954 
38 giờ 54 phút
81
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 188,877 
38 giờ 54 phút
82
 App2 
 Diệu Yến 
 125 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 160,280 
38 giờ 54 phút
83
 NuVuong 
 Đại Phu 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 158,368 
38 giờ 54 phút
84
 DaiNam 
 Tử Hào 
 124 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 147,190 
38 giờ 54 phút
85
 VVhy 
 Thích Khách 
 124 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 172,613 
38 giờ 54 phút
86
 App3 
 Diệu Yến 
 124 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 141,278 
38 giờ 54 phút
87
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 124 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 168,992 
29 giờ 54 phút
88
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 253,540 
29 giờ 54 phút
89
 DuongQua 
 Diệu Yến 
 123 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 215,635 
14 giờ 29 phút
90
 Phuong6 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,031 
14 giờ 29 phút
91
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 198,913 
14 giờ 29 phút
92
 TH04 
 Tử Hào 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 97,119 
14 giờ 29 phút
93
 LionDragon 
 Tử Hào 
 122 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 193,859 
14 giờ 28 phút
94
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 75,901 
14 giờ 28 phút
95
 LuuTueLamm 
 Đao Khách 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 96,641 
14 giờ 28 phút
96
 MeoConTapBoi 
 Đại Phu 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 123,976 
30 giờ 22 phút
97
 YoGa 
 Thích Khách 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 224,957 
97 giờ 39 phút
98
 Monday 
 Diệu Yến 
 122 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 198,812 
07 giờ 09 phút
99
 MyLan 
 Đại Phu 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 209,088 
97 giờ 40 phút
100
 RamBo3 
 Tử Hào 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 214,672 
63 giờ 27 phút