Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 NhatKich 
 Thích Khách 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,635 
30 giờ 45 phút
77
 HPBxKyHieu 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 41,530 
30 giờ 50 phút
78
 HPBxKyNguyen 
 Đại Phu 
 97 
  
 Chính phái 
 4 
 44,385 
30 giờ 52 phút
79
 iBach 
 Thích Khách 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 25,765 
05 giờ 10 phút
80
 Wireless 
 Đại Phu 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 19,120 
33 giờ 23 phút
81
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,640 
30 giờ 44 phút
82
 TH04 
 Tử Hào 
 97 
 PhongThanX  
 Tà phái 
 4 
 17,475 
03 giờ 13 phút
83
 HPBxThienTon 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 27,035 
04 giờ 50 phút
84
 Kiiler 
 Thích Khách 
 97 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 18,770 
05 giờ 30 phút
85
 HPBxThienAnh 
 Diệu Yến 
 96 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 27,325 
04 giờ 50 phút
86
 HPBxThienBao 
 Tử Hào 
 96 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 26,125 
04 giờ 50 phút
87
 DaoGa 
 Đao Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 23,615 
14 giờ 42 phút
88
 MacSexy 
 Đàm Hoa Liên 
 96 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 20,820 
33 giờ 19 phút
89
 Rise 
 Diệu Yến 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 19,715 
14 giờ 43 phút
90
 LadyKiller 
 Đao Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 15,790 
17 giờ 53 phút
91
 TestFull 
 Diệu Yến 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,020 
05 giờ 54 phút
92
 BoGiaNhaQue 
 Kiếm Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 27,891 
00 giờ 59 phút
93
 HoangHan 
 Tử Hào 
 96 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 19,510 
31 giờ 00 phút
94
 NinJa 
 Thích Khách 
 96 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,105 
06 giờ 13 phút
95
 zBongXinhz 
 Diệu Yến 
 96 
  
 Tà phái 
 4 
 23,760 
07 giờ 48 phút
96
 Gary 
 Đại Phu 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 20,525 
11 giờ 18 phút
97
 Lagoon 
 Diệu Yến 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 15,545 
33 giờ 29 phút
98
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 95 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 17,580 
08 giờ 01 phút
99
 ChuHeoHamNgu 
 Đại Phu 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 18,075 
33 giờ 26 phút
100
 ChuHeoHamAn 
 Tử Hào 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 16,040 
33 giờ 27 phút