Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 HuyenMy14 
 Tử Hào 
 113 
 KingMe  
 Tà phái 
 6 
 91,905 
77
 Phuong4 
 Tử Hào 
 113 
 CORONA  
 Chính phái 
 6 
 83,232 
78
 WednesDay 
 Tử Hào 
 113 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 141,520 
79
 LucKyBoy1 
 Tử Hào 
 113 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 6 
 133,713 
80
 TruongDepTrai 
 Tử Hào 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 50,010 
81
 an02 
 Tử Hào 
 112 
 StarBang  
 Tà phái 
 6 
 149,561 
82
 MrKun 
 Tử Hào 
 112 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 162,259 
83
 TruongPro 
 Tử Hào 
 112 
  
 Tà phái 
 6 
 50,315 
84
 VietDJ 
 Tử Hào 
 112 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 50,670 
85
 MrSun 
 Tử Hào 
 112 
 TheKing  
 Tà phái 
 6 
 166,444 
86
 Cream 
 Tử Hào 
 112 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 127,652 
87
 Halac 
 Tử Hào 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 53,650 
88
 Fam2 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 181,776 
89
 Fam5 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 171,667 
90
 Fam4 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 153,958 
91
 SunLightChanh 
 Tử Hào 
 111 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 6 
 132,034 
92
 Gaming 
 Tử Hào 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 23,665 
93
 Lemm 
 Tử Hào 
 111 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 36,255 
94
 SieuSipCam 
 Tử Hào 
 111 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 136,407 
95
 SieuSipDo 
 Tử Hào 
 110 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 6 
 156,836 
96
 ChuHeoHamAn 
 Tử Hào 
 110 
 HORIZON  
 Chính phái 
 6 
 52,855 
97
 HuyGaTD 
 Tử Hào 
 109 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 120,176 
98
 LamDong 
 Tử Hào 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 73,934 
99
 JPYoShiDa 
 Tử Hào 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 41,058 
100
 xXxPuChixXx 
 Tử Hào 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 101,272