Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
76
 QuanHB 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Tà phái 
 2 
 675 
77
 vipper 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 535 
78
 Farm99 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Tà phái 
 2 
 785 
79
 taolaso7 
 Hàn Bảo Quân 
 53 
  
 Chính phái 
 2 
 800 
80
 DongLao 
 Hàn Bảo Quân 
 52 
  
 Tà phái 
 2 
 4,695 
02 giờ 46 phút
81
 ZzNgoczZ 
 Hàn Bảo Quân 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 1,015 
02 giờ 46 phút
82
 pepe 
 Hàn Bảo Quân 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 1,295 
02 giờ 46 phút
83
 Hacaigilasao 
 Hàn Bảo Quân 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 505 
02 giờ 46 phút
84
 mibukyo 
 Hàn Bảo Quân 
 51 
  
 Tà phái 
 2 
 625 
02 giờ 46 phút
85
 uymivuong 
 Hàn Bảo Quân 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 410 
02 giờ 46 phút
86
 MD98YG 
 Hàn Bảo Quân 
 50 
  
 Chính phái 
 2 
 310 
02 giờ 46 phút
87
 HopThanh 
 Hàn Bảo Quân 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 755 
03 giờ 19 phút
88
 KhinhKha 
 Hàn Bảo Quân 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 505 
03 giờ 19 phút
89
 CUSTOM 
 Hàn Bảo Quân 
 49 
 ThienHaHoi  
 Chính phái 
 2 
 20,957 
03 giờ 19 phút
90
 TuMuoi 
 Hàn Bảo Quân 
 49 
  
 Tà phái 
 2 
 530 
03 giờ 19 phút
91
 TamTieuBao 
 Hàn Bảo Quân 
 48 
  
 Chính phái 
 2 
 1,240 
03 giờ 19 phút
92
 DoaNhi 
 Hàn Bảo Quân 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 -6,290 
03 giờ 19 phút
93
 BunRieuCua 
 Hàn Bảo Quân 
 48 
  
 Tà phái 
 2 
 2,130 
03 giờ 19 phút
94
 YukiraNyx 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 400 
03 giờ 19 phút
95
 NotNow 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 315 
03 giờ 19 phút
96
 OpDoVip 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
 TheKing  
 Tà phái 
 2 
 5,185 
18 giờ 20 phút
97
 XaHoiDen 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 7,155 
18 giờ 20 phút
98
 KoBietPK 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Chính phái 
 2 
 290 
18 giờ 20 phút
99
 s4maeL 
 Hàn Bảo Quân 
 47 
  
 Tà phái 
 2 
 535 
18 giờ 20 phút
100
 HuyenChan 
 Hàn Bảo Quân 
 46 
  
 Chính phái 
 2 
 880 
18 giờ 20 phút