Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 15,750 
31 giờ 23 phút
102
 KeDocTon 
 Đại Phu 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 16,810 
15 giờ 51 phút
103
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 18,015 
31 giờ 25 phút
104
 HoangThuHuyen 
 Thích Khách 
 95 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,500 
01 giờ 41 phút
105
 BanNatDich 
 Diệu Yến 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 13,950 
31 giờ 23 phút
106
 ChuHeoCon 
 Cầm Sư 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 17,920 
31 giờ 20 phút
107
 ODen 
 Kiếm Khách 
 95 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 16,390 
12 giờ 43 phút
108
 Latitude 
 Tử Hào 
 95 
 CBTeam  
 Chính phái 
 4 
 18,480 
04 giờ 08 phút
109
 SevenUp77 
 Diệu Yến 
 95 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 18,635 
08 giờ 57 phút
110
 Phuong9 
 Đại Phu 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 18,895 
31 giờ 18 phút
111
 VoVietDJ 
 Cầm Sư 
 95 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,780 
05 giờ 33 phút
112
 ChuHeoBu 
 Diệu Yến 
 95 
 HORIZON  
 Chính phái 
 4 
 15,920 
31 giờ 26 phút
113
 Laguna 
 Đao Khách 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 15,410 
13 giờ 05 phút
114
 TruongPro 
 Tử Hào 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 16,910 
05 giờ 42 phút
115
 TruongDepTrai 
 Tử Hào 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 17,220 
05 giờ 44 phút
116
 Super87 
 Tử Hào 
 95 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 16,585 
08 giờ 16 phút
117
 VietDJ 
 Tử Hào 
 95 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,700 
05 giờ 35 phút
118
 Chi3 
 Cung Thủ 
 95 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 15,415 
25 giờ 26 phút
119
 ZzSatThanzZ 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 14,510 
17 giờ 05 phút
120
 LeDem 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 4 
 19,015 
02 giờ 43 phút
121
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 94 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 16,905 
08 giờ 52 phút
122
 zBeBuffz 
 Đại Phu 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 17,485 
05 giờ 45 phút
123
 XoXoXoXo 
 Tử Hào 
 94 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 18,655 
08 giờ 54 phút
124
 MongMong 
 Kiếm Khách 
 94 
 CORONA  
 Chính phái 
 4 
 19,550 
08 giờ 57 phút
125
 VVhy 
 Thích Khách 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 16,620 
30 giờ 47 phút