Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 DuaLeo 
 Tử Hào 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 48,965 
58 giờ 18 phút
102
 NhoNho 
 Hàn Bảo Quân 
 109 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 48,280 
11 giờ 55 phút
103
 NhiKich 
 Thích Khách 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 50,380 
57 giờ 04 phút
104
 HoPhach 
 Tử Hào 
 109 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 50,130 
57 giờ 03 phút
105
 LamDong 
 Tử Hào 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 71,869 
05 giờ 42 phút
106
 NhatKich 
 Thích Khách 
 109 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 50,005 
57 giờ 04 phút
107
 ChuHeoHamNgu 
 Đại Phu 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 47,190 
05 giờ 43 phút
108
 ChuHeoBu 
 Diệu Yến 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,955 
05 giờ 43 phút
109
 Phuong8 
 Tử Hào 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 57,925 
05 giờ 43 phút
110
 TH04 
 Tử Hào 
 108 
 TheKing  
 Tà phái 
 5 
 46,580 
15 giờ 50 phút
111
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 84,943 
13 giờ 21 phút
112
 CaNeMo 
 Kiếm Khách 
 108 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 45,790 
05 giờ 43 phút
113
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 108 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 46,290 
05 giờ 23 phút
114
 NinJa 
 Thích Khách 
 108 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 5 
 51,280 
05 giờ 40 phút
115
 HallowTi 
 Thích Khách 
 108 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 95,112 
80 giờ 00 phút
116
 Gary 
 Đại Phu 
 108 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 56,575 
05 giờ 43 phút
117
 HeNiKen99 
 Thương Hào 
 108 
 HongKong  
 Tà phái 
 5 
 47,625 
11 giờ 48 phút
118
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 57,003 
08 giờ 55 phút
119
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 108 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 54,499 
10 giờ 00 phút
120
 Soul 
 Tử Hào 
 108 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 50,075 
05 giờ 41 phút
121
 JenXinhGai 
 Diệu Yến 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 11,900 
05 giờ 43 phút
122
 Heroine 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 47,972 
30 giờ 27 phút
123
 oloHUBolo 
 Đao Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 11,845 
30 giờ 27 phút
124
 oloLOTolo 
 Đao Khách 
 107 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 5,825 
30 giờ 27 phút
125
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 107 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 5 
 54,530 
42 giờ 07 phút