Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 BaBy 
 Đại Phu 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 238,468 
70 giờ 05 phút
102
 YoGa 
 Thích Khách 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 230,097 
70 giờ 05 phút
103
 NguyetKiem 
 Đàm Hoa Liên 
 123 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 253,540 
70 giờ 05 phút
104
 Bentinho 
 Tử Hào 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 221,073 
70 giờ 05 phút
105
 MyLan 
 Đại Phu 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 214,023 
70 giờ 05 phút
106
 RamBo 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 249,258 
70 giờ 05 phút
107
 Monday 
 Diệu Yến 
 123 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 7 
 203,977 
70 giờ 05 phút
108
 HaoTuKa 
 Tử Hào 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 165,945 
70 giờ 05 phút
109
 RamBo2 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 266,938 
70 giờ 05 phút
110
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 123 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 154,354 
70 giờ 05 phút
111
 ToKuDa 
 Cầm Sư 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 152,695 
71 giờ 38 phút
112
 Phuong6 
 Tử Hào 
 123 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,031 
71 giờ 38 phút
113
 HallowMen 
 Hàn Bảo Quân 
 122 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 145,218 
71 giờ 45 phút
114
 RamBo3 
 Tử Hào 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 219,882 
71 giờ 45 phút
115
 ThapNhatLang 
 Đao Khách 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 177,208 
22 giờ 21 phút
116
 BachLong 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 198,913 
22 giờ 21 phút
117
 TH04 
 Tử Hào 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 97,119 
22 giờ 21 phút
118
 BenDepTrai 
 Kiếm Khách 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 75,901 
22 giờ 21 phút
119
 LuuTueLamm 
 Đao Khách 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 96,641 
22 giờ 21 phút
120
 MeoConTapBoi 
 Đại Phu 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,016 
22 giờ 21 phút
121
 Alyssakim 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 85,137 
65 giờ 54 phút
122
 Bunny 
 Thích Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 144,170 
65 giờ 54 phút
123
 chiton 
 Cung Thủ 
 122 
 God  
 Tà phái 
 7 
 309,380 
70 giờ 21 phút
124
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 75,806 
70 giờ 21 phút
125
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 131,961 
70 giờ 21 phút